Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Revisorerna i Sölvesborg - märkligt, beklagligt och anmärkningsvärt

Svar till Markus Alexandersson kommentar till min text ”Lex Sölvesborg: När ledningen tappar greppet”:
Sölvesborg • Publicerad 16 maj 2024
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Benny Karlsson, Sverigedemokraterna, Sölvesborg.
Benny Karlsson, Sverigedemokraterna, Sölvesborg.Foto: sölvesborgs kommun

Det är beklagligt att se hur kommentarerna till min insändare verkar undvika att bemöta dess kärnpoänger. Istället för att erbjuda konkreta bevis eller resonemang för att ifrågasätta revisorernas arbete och deras rapport, hamnar många kommentatorer i en meningslös debatt om abstrakta idéer.

Det är trist att se hur en viktig diskussion om kommunens ekonomi och revisorernas roll kan förvanskas av generella spekulationer och utan att riktigt ta itu med de specifika frågor som du lyft fram.

Annons

Revisorernas arbete och deras rapport om kommunens ekonomi förtjänar verkligen en seriös och saklig diskussion. Att avfärda deras slutsatser utan att erbjuda något konkret motargument är inte bara oansvarigt, det är också farligt. Vi måste inse värdet av revisorernas arbete när det kommer till att säkerställa att kommunens resurser används på ett effektivt och rättvist sätt.

Att ignorera eller förminska deras insatser kan leda till allvarliga konsekvenser för kommunens ekonomiska hälsa och medborgarnas förtroende för förvaltningen.

Vidare är det också anmärkningsvärt att man plötsligt övergick från att ha två personer ansvariga i attestsystemet till bara en. Detta väcker inte bara oro för jävssituationer och bristande kontroll, utan även för de bakomliggande orsakerna till denna förändring.

Varför gjordes detta beslut? Vilka konsekvenser kan det ha för kommunens ekonomiska förvaltning och för medborgarna?

Det mycket märkligt att ekonomichefen själv skulle kräva att ta ensamt ansvar för attesteringen, och detta är något som definitivt behöver granskas noggrant.

Att lägga all attestringar på en person skapar inte bara misstankar om oegentligheter eller bristande transparens, utan det underminerar också förtroendet för ledningen och förvaltningen av kommunens ekonomi. Vi måste vara vaksamma på sådana förändringar och se till att ansvarsutkrävande sker på rätt nivå och att de som har makten att fatta beslut också tar ansvar för sina handlingar.

Det är verkligen märkligt och oroande att se sådana handlingar, särskilt för någon med sådan erfarenhet som din inom revisionsområdet. Efter att ha läst och förhållit dig till revisionsrapporter under en så lång tid måste det vara särskilt frustrerande att se hur grundläggande principer för revisorernas oberoende och transparens verkar försummas.

”Att svartmåla eller avfärda revisorernas arbete utan några konkreta bevis eller resonemang är inte bara oansvarigt, det är också förbryllande.”
Benny Karlsson, SD Sölvesborg

Att svartmåla eller avfärda revisorernas arbete utan några konkreta bevis eller resonemang är inte bara oansvarigt, det är också förbryllande. Som du påpekar, är det konstigt att se sådana handlingar efter en så lång tid av att observera och granska revisionsrapporter.

Benny Karlsson, SD Sölvesborg

Markus Alexandersson svarar direkt:

Är det något som är förbryllande så är det snarare ditt svar. När du tycker att jag ”avfärdar” revisorerna utan ”bevis” eller ”resonemang” ber jag dig att läsa min ledare igen. För då har du nog missat poängen.

Markus Alexandersson

Annons
Annons
Annons
Annons