Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Säkerhet borde gå före jakt på A-traktorer

Vi måste prioritera samhällets säkerhet framför att jaga ungdomar på A-traktorer!
A-traktorer • Publicerad 26 februari 2024 • Uppdaterad 27 februari 2024
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Istället för att jaga A-traktorer borde motorburna ungdomar få hjälpa till istället. Bild: Hjultåget i Rödeby 2023, luciatåg med a-traktorer.
Istället för att jaga A-traktorer borde motorburna ungdomar få hjälpa till istället. Bild: Hjultåget i Rödeby 2023, luciatåg med a-traktorer.Foto: Sandra Penzo

Det är med en oro i bröstet jag ser på de senaste besluten från kommunen angående användningen av resurser och polisens närvaro. Tanken på att ägna dessa värdefulla tillgångar åt att jaga unga förare på sina A-traktorer känns helt missriktat och ineffektivt.

A-traktorer är utan tvekan en del av vårt samhälle, men att göra dem till huvudfokus för polisens patrullering och resursanvändning verkar vara ett stort slöseri med tid och pengar.

”A-traktorer är utan tvekan en del av vårt samhälle, men att göra dem till huvudfokus för polisens patrullering och resursanvändning verkar vara ett stort slöseri med tid och pengar.”
Pia Mari Lindahl
Annons

Istället för att lägga energi på att kontrollera dessa fordon bör vi vända vårt fokus mot verkliga samhällsproblem.

Drogproblematiken är en sådan angelägen fråga som verkligen förtjänar vår uppmärksamhet. Det är ingen hemlighet att droger, speciellt tabletter, utgör en allt större fara för våra ungdomar.

Drogrelaterade problem kostar samhället enorma summor varje år, inte bara i termer av polisiära resurser och rättsväsendets kostnader utan också genom förlorade produktivitet, hälso- och sjukvårdskostnader och sociala stödinsatser.

Likaså är stölder och inbrott allvarliga brott som drabbar vårt samhälle ekonomiskt och känslomässigt. Varje stöld eller inbrott resulterar i materiella förluster för offren och kan också orsaka psykologiska trauma.

Dessutom måste polisen och andra rättsliga myndigheter lägga betydande resurser på att utreda och åtala dessa brott, vilket ytterligare ökar kostnaderna för samhället.

Med tanke på att ungdomar utgör vår framtid, varför inte utnyttja våra motorburna ungdomar till att hjälpa till när vi nu inte har så många trygghetsvärdar ute i fält?

Genom att engagera och involvera ungdomar i att främja säkerheten och tryggheten i vårt samhälle kan vi inte bara bidra till en säkrare miljö utan också ge dem en meningsfull sysselsättning och en känsla av ansvarstagande.

Det är dags för kommunen att ompröva sina prioriteringar och fokusera på det som verkligen betyder något för invånarna. Med tanke på den nuvarande situationen och bristen på trygghetsvärdar i fält, är det hög tid att vi tänker utanför boxen och utforskar nya möjligheter för att främja säkerheten och välbefinnandet i vår kommun.

Kanske är det dags att omvärdera vårt angreppssätt och tillhandahålla resurser för att bekämpa de verkliga hoten mot vår samhällssäkerhet. Genom att göra detta kan vi skapa ett tryggare och säkrare samhälle för alla invånare.

Att ta itu med de underliggande orsakerna till brottslighet och droganvändning är avgörande för att skapa långsiktiga lösningar på dessa problem.

Annons

Det kräver en holistisk strategi som involverar inte bara polisen och det rättsliga systemet utan också socialtjänsten, utbildningssektorn, lokala företag och andra samhällsaktörer.

Det är också viktigt att investera i förebyggande åtgärder och tidiga insatser för att stödja ungdomar och andra utsatta grupper för att förhindra att de hamnar i brottslig verksamhet eller missbruk.

Genom att erbjuda meningsfulla fritidsaktiviteter, mentorskap, utbildning och yrkesvägledning kan vi ge människor de verktyg de behöver för att leva ett liv fritt från brott och droger.

I slutändan handlar det om att skapa ett samhälle där alla känner sig trygga och respekterade, oavsett bakgrund eller livssituation. Det kräver engagemang och samarbete från alla delar av samhället, inklusive medborgare, företag och myndigheter.

Pia Mari Lindahl, Ordf för Sölvesborgs Motorförening

Annons
Annons
Annons
Annons