Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: SD och högern tömmer våra sparkonton

Ett öppet och demokratiskt ledarskap ger en tryggare välfärd.
Karlskrona • Publicerad 16 februari 2024
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
SD-högern tömmer våra sparkonton skriver Sandra Bizzozero och Håkan Eriksson, socialdemokraterna i Karlskrona
SD-högern tömmer våra sparkonton skriver Sandra Bizzozero och Håkan Eriksson, socialdemokraterna i KarlskronaFoto: Stig-Björn Ljunggren

I vårt förslag till budget hade vi två tydliga mål för Karlskrona kommuns verksamheter: Rätt lön och rätt kompetens för hela Karlskrona kommun och att vi ska aktivt jobba för att utveckla ett öppet och demokratiskt ledarskap.

Men detta fick inget gehör i kommunfullmäktige när årets budget skulle beslutas. Det ser riktigt tufft ut för Karlskrona kommuns ekonomi.

Annons

Tyvärr har vi nu en regering som hellre väljer att prioritera skattesänkningar än att satsa på välfärden. Det får konsekvenser, även för oss i Karlskrona kommun. Och då ska vi inte ens prata om sjukvården.

Självklart kan varken vi eller dom som styr nu lova mer än vad vi vet att vi kan hålla.

Vi har alla ett ansvar att långsiktigt kunna leverera en bra välfärd och service av god kvalité till en rimlig kostnad för kommunens invånare. Vårt fokus är att vi istället för panikbesparingar i välfärden kan få en ekonomi i balans genom att bättre samordning och smartare sätt att jobba på. Det är ingen omöjlighet.

Det går att spara pengar i kommunen, utan att besparingarna ska drabba elever, brukare och äldre.

Därför la vi i tisdags förslag på andra besparingar som vi tror är viktigast att börja med. Vi föreslog bland annat att man skulle göra en översyn av alla lokaler och fastigheter, se till så att alla inköp görs samordnat i hela kommunen och se till så att vi har en samlad IT-avdelning för hela kommunen.

Vi föreslog dessutom att vi skulle genomföra en översyn av den politiska organisationen. Vi tycker det är orimligt att kostnaderna för den politiska organisationen ökar kraftigt samtidigt som det sker besparingar på verksamheterna. Det är viktigt att poängtera att även vi i den politiska organisationen har ett ansvar att minska kostnaderna i kommunen.

Vi kan inte fortsätta att lappa och laga från år till år. Vi måste ha en långsiktig strategi för hur vi ska säkerställa en god välfärd – för våra barn och barnbarn.

Vår personal är vår viktigaste resurs. En grundläggande förutsättning för att en arbetsplats ska fungera optimalt är att alla anställda kan känna sig trygga i att våga föra fram sina åsikter, både positiva och negativa, om verksamheten.

Tyvärr har vi sett alltför många exempel på att personal inte vågar framföra sina åsikter av rädsla för repressalier av olika slag. Detta är helt oacceptabelt och dessutom något som gör att vi tappar mycket energi och många idéer som skulle göra verksamheten bättre.

Därför tycker vi det är självklart att personalen ska ha möjlighet att vara delaktig i frågor som rör exempelvis schemaläggning. All vår personal ska ha rätt till återhämtning och möjlighet att påverka sin arbetsplats och arbetsmiljö. Nyckeln till detta är att lyssna på proffsen, det vill säga de anställda inom välfärden.

Annons

I SD och högerns budget och plan för varken 2023 eller 2024 fanns ett enda tydligt uppdrag som var kopplat till personalpolitiken. Att inte lyckas formulera en enda sak som var viktigt att jobba med under åren 2023 eller 2024 säger rätt mycket om vilken politisk ambition man har för personalen i den organisation man styr.

Vi ville att ett tydligt uppdrag skulle vara att jobba mer med ett öppet och demokratiskt ledarskap eftersom vi tror att det är direkt avgörande för en välmående arbetsplats och en god arbetsmiljö.

Att hantera kommunens ekonomi så som SD oh högern gjort nu innebär att vi snabbt kommer tömma våra sparkonton och därmed skjuta problemen på framtiden. Det duger inte. Våra barn ska inte behöva betala priset för den här krisen, varken idag i skolan, eller i imorgon som framtidens politiker.

”Vår personal är vår viktigaste resurs. En grundläggande förutsättning för att en arbetsplats ska fungera optimalt är att alla anställda kan känna sig trygga i att våga föra fram sina åsikter, både positiva och negativa, om verksamheten.”
Sandra Bizzozero och Håkan Eriksson, Socialdemokraterna i Karlskrona

Vår personal i välfärden gör allt för att vi ska ha det så bra som möjligt. Därför är det självklart att vi som kommun måste ta hand om dom som tar hand om oss - varje dag, dygnet runt när vi behöver det.

Sandra Bizzozero , Oppositionsråd, Socialdemokraterna

Håkan Eriksson, Oppositionsråd, Karlskrona.

Annons
Annons
Annons
Annons