Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Ska M och KD ta ett steg tillbaka till fossila bränslen?

I Jönköping rullar eldrivna och biogasdrivna ledbussar, det är en vanlig syn i Sverige idag, att resa klimatsmart. Blekinges bussar i kollektivtrafiken är idag fossilbränslefria och har så varit i flera år. Att åka kollektivt är klimatsmart, i stort sett är hela kollektivtrafik-Sverige fossilbränslefri. M och KD har med SD i Blekinge kommit överens om att de gärna ser att regionen återgår till fossila bränslen för bussarna inom kollektivtrafiken. Ett bakåtsträvande ställningstagande som kräver sin förklaring.
Bussar • Publicerad 11 juli 2023
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
En biogasbuss.
En biogasbuss.Foto: Martina Holmberg / TT

Nu är inte maktskiftet i regionen klart ännu, men det är inte osannolikt att så sker, att M, KD och SD tar över styret. I media har det klargjorts att de samarbetande partierna M, KD och SD har kommit överens om ett antal punkter som de satt på pränt. En punkt är att de gärna ser en återgång till fossila bränslen inom kollektivtrafiken i Blekinge. En stor förlorare är klimatet. Strävan efter att minska användandet av fossila bränslen, fördröjs, vilket påverkar klimatet negativt och med det vår framtid.

Utsläppen från inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp, varav bussarna inom kollektivtrafiken idag knappt syns i statistiken. Kollektivtrafiken i Sverige är näst intill fossilbränslefri. Ambitionen är hög. Den tekniska utvecklingen går med rasande fart, som att räckvidden för eldrivna bussar förbättras. Idag ifrågasätts inte eldrivna stadsbussar. Så även för linjebussar/landsvägsbussar gör eldrift framsteg.

Annons

Biogas är ett miljövänligt bränsle, där produktion kan ske lokalt via rötning av hushållsavfall, gödsel eller industriavfall. När det gäller till exempel HVO, kan svensk produktion öka, men då behövs en stabil politik som ger rätt signaler till producenterna att våga satsa.

”Vi behöver alla dra åt samma håll, alla kan bidra, såsom kollektivtrafiken idag gör”
Peter Christensen (C)

Användandet av fossila bränslen stör den naturliga balansen i vårt klimat. Mål sätts upp om att vi ska bli helt fossilfria. Vi behöver alla dra åt samma håll, alla kan bidra, såsom kollektivtrafiken idag gör.

Moderaternas gruppledare Sophia Ahlin och Kristdemokraternas gruppledare Deborah Lind får förklara för Blekingeborna om hur de ser på att införa diesel som drivmedel. Hur avser de hantera den stora upphandlingen av kollektivtrafik, där specifikt utsläppsnivåer och buller är viktiga faktorer, tilldelningen är klar, dock överklagad. Är avsikten att man vill göra om hela upphandlingen? Tacksam för ett klargörande.

Det är inte för nöjes skull som ambitionen är hög om att kraftigt minska användandet av fossila bränslen. Vi behöver alla bidra för ett hållbart klimat och för en värld som vi med gott samvete kan lämna över till kommande generationer. Våra barn och barnbarn ska också få giftfri mat på bordet och rent vatten att dricka. Kan vi dessutom ”tanka svenskt” stärker vi den civila beredskapen.

Peter Christensen (C), Nättraby

Annons
Annons
Annons
Annons