Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Skärpning länsstyrelsen!

Följande text står att läsa på Länsstyrelsen i Blekinges hemsida.
Publicerad 4 februari 2022
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Länsstyrelsen har mycket att förklara. Bild: Snittingfallet utefter Bräkneån.
Länsstyrelsen har mycket att förklara. Bild: Snittingfallet utefter Bräkneån.Foto: Christian Hylse

"När en stor del av Blekinges våtmarker dikades ut för ungefär 100 år sedan försvann många av de djurarter och växter som trivs i den här blöta naturtypen. Nya våtmarker kan ge bland annat en rad fåglar, groddjur, rara växter och till och med fiskar en ny chans. I de grunda vattnen kan barn-kammare för lekande gäddor skapas. Landskapet runt omkring blir dessutom rikare på liv och vackrare att titta på. Naturälskare och turister får nya spännande utflyktsmål."

Det är bara att instämma i länsstyrelsens syn på våtmarker.

Annons

Botaniserar man vidare på länsstyrelsens sida finner man följande text:

"Biosfärområde Blekinge Arkipelag arbetar på olika sätt för att Blekinges kustområde skall få en miljömässigt positiv utveckling och att en hållbar turism skall utvecklas här. Anläggande av våtmarker är en viktig del i denna strategi."

Lite fakta om Blekinge arkipelag och deras våtmarksprojekt. Man har hittills medverkat till 16 ha våtmarker och har planer på ytterligare 25 ha. Givetvis bra för som man anger, nivåreglerare av vattenflöde både vid torka och översvämningar, bra för både klimat och miljö, positivt för den biologiska mångfalden, viktiga habitat för många organismer samt har en renande effekt.

Hur kan då samma länsstyrelse som uppmuntrar till anläggande av våtmarker, fördärva kulturmiljöer så väl som ovan uppräknade kopplingarna till våtmarker, genom att kategoriskt vara motståndare till alla historiska dämmen i våra vattendrag?

”Länsstyrelser både i Blekinge och andra regioner lyssnar mer på aktivister inom fisket och älvräddarna än hänsynstagande till miljöer och invånare som vistas i berörda områden.”
Knut Svensson

Länsstyrelser både i Blekinge och andra regioner lyssnar mer på aktivister inom fisket och älvräddarna än hänsynstagande till miljöer och invånare som vistas i berörda områden.

Kulmen på länsstyrelsens fasoner då det gäller att utöva översitteri uppnåddes med det brev som en handläggare på länsstyrelsen skickade till Ronneby kommun 16 december 2021, några dagar före att Snittinge i Bräkneån skulle behandlas av KF i Ronneby. Syftet är uppenbart, påverka den kommunala demokratiprocessen.

Länsstyrelsen med handläggaren i spetsen har mycket att förklara för Bräkne-Hobyborna, naturälskare och de som sätter kultur- och miljövärdena högt

Knut Svensson, styrelseledamot i Bräkneåns Vattenråd

Annons
Annons
Annons
Annons