Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Skogsavverkningen i Vägga-Kollevik

Många människor har reagerat på det sätt träd har avverkats både i området mellan Kollevik och Tegelbruksviken och i den ofta besökta Väggaparken som nu klassas som en naturpark.
Vägga-Kollevik • Publicerad 2 mars 2023
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Gamla träd behövs.
Gamla träd behövs.Foto: ÖRJAN FRITZ

Beroende på hur den tätortsnära skogen brukas kan den biologiska mångfalden förbättras. Eftersom Karlshamns kommun äger den här skogen skulle man kunna skapa en miljö som är gynnsam för växter och djur och samtidigt berikande för friluftsliv och rekreation.

Gamla träd bör sparas och även döda träd är livsavgörande för många växter och djur. Det är bra om det finns träd i olika åldrar i anslutning till de gamla träden. Tusentals arter kan leva i kullfallna träd. Steklar, skalbaggar, svampar och fjärilar kan leva i döda trädstammar.

Annons

En stor del av arterna i skogen är beroende av murkna träd och bristen på sådana utgör ett hot mot många arter.

”Beroende på hur den tätortsnära skogen brukas kan den biologiska mångfalden förbättras.”
Naturskyddsföreningen Karlshamn, Västblekinges Ornitologiska Förening och Blekinge Ornitologiska Förening

För att inte skada marken bör man använda en alternativ småskalig teknik i stället för tunga skogsmaskiner.

Vi anser att träd som bör sparas ur miljösynpunkt och av hänsyn till de arter som är beroende av dem ska stämplas/utmärkas av kunnig person och att det inte ska vara huggaren själv som väljer vilka träd som ska avverkas.

Naturskyddsföreningen i Karlshamn

Västblekinges Ornitologiska Förening

Blekinge Ornitologiska Förening

Annons
Annons
Annons
Annons