Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Skogsbolagen måste ta ansvar

Även skogsbolagen måste ta sitt ekologiska och ekonomiska ansvar för extrema vattenflöden.
Ansvar • Publicerad 22 september 2023
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skogsbolagen har också ett ansvar.
Skogsbolagen har också ett ansvar.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Den senaste veckans översvämningar i södra Norrland har särskilt hårt drabbat infrastruktur såsom vägar, broar, järnvägar samt enskilda fastighetsägare med stora förluster i förstörda hus, förödda vattentäkter och avloppssystem, eroderade markområden och mänskligt lidande.

Vattenregleringsföretagen anklagas nu för att inte i tid ha sänkt vattennivåerna i sina magasin och röster höjs för att dessa fullt ut skall ta sitt ekonomiska ansvar. Från regeringen aviseras en översyn av den lagstiftning som omgärdar vattenregleringsföretag och ett annat parti vill komma till rätta med växthuseffekten osv.

Annons

Mitt i medierapporteringen runt den naturens tragedi som nu utspelas saknas ändå det allsidiga och nyanserade samtal rörande bakomliggande orsaker till de extrema flödena, förutom att det regnat ovanligt mycket och att dammarna nu är sprängfyllda.

Vilken betydelse i sammanhanget har människans omformning av de naturliga ekosystemen? Hur påverkar det storskaliga skogsbruket den naturliga balansen och vattnets kretslopp? Vilken betydelse för den ekologiska balansen har pågående exploatering av naturresurserna i Norrlands inland?

Bakomliggande faktorer till det vi nu kan bevittna är naturligtvis klimatvariationer med mänsklig påverkan men även en mycket djupgående omformning av natur- och kulturlandskapet i aktuella regioner som åstadkommits genom en grundläggande förändring av skogsbruksmetoder.

Det storskaliga skogsbruket har gjort sitt obarmhärtiga intåg med kända förändringar av naturlandskapet med öppna kalytor, monokulturer, utdikade våtmarksområden, minskad infiltration och försurade vattendrag, ökad ytavrinning och erosion osv.

Det ”moderna” skogsbruket ger nu sitt ovälkomna bidrag till det vi nu kan bevittna av extrema vattenflöden inom älvarnas avrinningsområden i södra Norrland. Även skogsbolagen behöver ta sitt ekologiska och ekonomiska ansvar för extrema vattenflöden.

”Det 'moderna' skogsbruket ger nu sitt ovälkomna bidrag till det vi nu kan bevittna av extrema vattenflöden inom älvarnas avrinningsområden i södra Norrland. Även skogsbolagen behöver ta sitt ekologiska och ekonomiska ansvar för extrema vattenflöden.”
David Roos

Ekologi och ekonomi hör intimt ihop och långvarig exploatering av naturresurser i olika sammanhang ger naturligtvis oönskade ekologiska och ekonomiska effekter på lång sikt. Naturen slår obarmhärtigt tillbaka på människans misshushållning av naturresurser.

Det Sverige behöver är en ny helhetssyn på människans förhållande till omgivningsmiljön som bygger på ett sunt förhållningssätt till naturen och som ger bättre balans och harmoni inom naturliga ekosystem. Naturen behöver inte storskaliga artificiella system utan metoder som bygger på småskalighet, mångfald och variation, det som är naturens eget väsen.

David Roos

Annons
Annons
Annons
Annons