Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Socialdemokraterna saknar politiska förslag för sjukvården

Svar på ”KD:s vårdreform - vilken bluff” av Heléne Björklund, Christina Mattisson och Magnus Johansson 1/8 samt ”KD borde fokusera på vårdens ekonomi” av Peter Östling.
Hälso- och sjukvård • Publicerad 3 augusti 2023
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) svarar på kritik om vårdens finansiering.
Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) svarar på kritik om vårdens finansiering.Foto: Anders Wiklund/TT

Det är beklagligt att de tre Socialdemokraterna Helene Björklund, Christina Mattisson och Magnus Johansson, ivrigt påhejade av den ständige debattören Peter Östling, i sina respektive repliker ser på utredningen om ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för sjukvården som en rökridå. Faktum är att samtliga partier i riksdagen vill se en ökad statlig styrning av sjukvården. Därför är det angeläget att tillsätta en parlamentarisk kommitté som utreder hur och på vilket sätt den statliga styrningen ska öka och fungera för att stödja en mer jämlik hälso- och sjukvård i hela landet.

Kristdemokraterna är stolta över att ingå i ett regeringsunderlag där samtliga partier står bakom utredningen och det därmed finns en majoritet i riksdagen att se över frågan och komma med förslag. Även en betydande majoritet av befolkningen delar den uppfattningen. I SOM-institutets mätning i juni i år svarade sju av tio att man vill att staten tar över ansvaret för vården.

”Regionerna har en tuff situation med kostnadsökningar till följd av den höga inflationen vilket understryker behovet av att agera för lägre inflation”
Acko Ankarberg Johansson (KD) med flera
Annons

Vi är väl medvetna om den tuffa ekonomiska situation som råder i landets regioner och kommuner liksom för hushållen. Inga nedskärningar har gjorts i statens hälso- och sjukvårdsbudget. Däremot har tillfälliga pandemipengar inte förlängts. De nya satsningarna till kommunsektorn uppgår till ca 12 miljarder för innevarande år. Regionerna har en tuff situation med kostnadsökningar till följd av den höga inflationen vilket understryker behovet av att agera för lägre inflation. Vi följer situationen noggrant och kommer i höstens budget ge besked om pengar till välfärden. Ökade ekonomiska resurser kan dock inte vara enda lösningen. Tidigare erfarenheter visar på att statsbidragen många gånger inte går till sjukvården som det var tänkt.

Det är uppenbart att Socialdemokraterna saknar politiska förslag för att komma till rätta med de strukturella problem som finns inom hälso- och sjukvården. Det kanske förklarar deras irritation eftersom vi har flera förslag på reformer inom sjukvården och visar handlingskraft för att genomförande dessa.

Acko Ankarberg Johansson (KD), sjukvårdsminister

Deborah Lind (KD), distriktsordförande och gruppledare i Region Blekinge

Anna Ekberg (KD), vice gruppledare för KD i Region Blekinge

Bengt Jönsson (KD), kommunalråd Karlskrona

Dan Munther (KD), socialnämnden, Karlshamn

Ulf Havenäng (KD), arbete- och välfärdsnämnden, Sölvesborg

Annons
Annons
Annons
Annons