Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Socialdemokraternas selektiva minne

Det blir allt tydligare att Socialdemokraterna i Karlshamn kastar ansvarskänslan överbord sedan man gått i opposition. Att man ibland kan ha selektivt minne i politiken kan hända.
Svängsta/Karlshamn • Publicerad 16 februari 2024
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Men frågan är varför Socialdemokraterna är så upprörda över att Svängsta förskola skulle ha sommarstängt under 4 veckor när Socialdemokraterna själva hållit Svängsta förskola stängd flera somrar.

David Alfredsson (S) vill inte prata om beslut som togs för 20 år sedan, men då kan vi diskutera vilka beslut som tagits de senaste åren. För varje sommar 2015, 2016, 2017 och 2018 höll ni i Socialdemokraterna, Svängsta förskola sommarstängd trots att det var fler barn som gick där då.

Annons

Det är ganska lätt att syna Socialdemokraternas bluff när man går tillbaka och läser protokollen från dessa år. David Alfredsson (S) skriver i sin insändare att Svängsta förskola håller “stängt under sommaren för första gången på decennier” är att ge sken av att man hållit Svängsta förskola sommaröppen under tiden man själv styrde.

Detta är ett tydligt exempel på Socialdemokraternas selektiva minne.

Orsaken till att göra anpassningar av verksamheten under sommaren är ju att bedriva en resurseffektiv verksamhet där vi får så mycket verksamhet som möjligt för pengarna.

Alternativet som Socialdemokraterna förordar skulle snart leda till de besparingar på barnen som David Alfredsson (S) anklagar oss för. Det är naturligtvis inte av besparingsskäl som Svängsta förskola håller sommarstängt. Vi har en välskött förskole- och skolverksamhet och har ordning på ekonomin. Men det skulle snabbt kunna ändras, om Socialdemokraterna i Karlshamn fick som de ville. Att detta skulle innebära en besparing på tvåhundratusen kronor är uppgifter som inte har bekräftats.

Skulle syftet vara att göra en besparing skulle detta redovisats i beslutsunderlaget till nämnden, vilket inte är gjort.

Att hålla Svängstas förskola sommarstängd under några veckor beror på att det är ett fåtal barn som är i behov av förskola under denna period. Personalen behöver dessutom möjlighet till att ta ut semester.

Frågan man kan ställa sig till Socialdemokraterna är vilka förskolepedagoger som inte skulle fått någon semester i sommar? För det hade kunnat bli resultatet om ni hade haft majoritet.

Alternativet hade varit att få ha ny och outbildad personal enbart för att kunna hålla öppet. Vilket inte skulle vara positivt för varken verksamheten eller barnen.

I och med att fritidshemmet skulle hålla sommarstängt i Svängsta så är det rimligt att även förskolan har det för att föräldrarna inte ska behöva skjutsa runt barnen på fler orter än nödvändigt.

Att hålla Svängsta förskola sommarstängd var inget förslag som kom från oss i styret utan var förvaltningens egna förslag med anledning att det bara var i genomsnitt 11 barn per dag under sommaren på förskolan jämfört med 111 barn som är inskrivna och går på förskolan i vanliga fall.

Annons

Anledningen till att man har vissa förskolor sommarstängda beror på att det är färre barn samt att personalen ska kunna få möjlighet att ha semester. Det är även en driftsfråga då för många verksamheter behöver vara igång för väldigt få barn, så som kost, vaktmästeri, lokalvård och pedagoger.

På din fråga angående var Svängstas barn ska ta vägen så framgick det på mötet som du satt med på samt står med i beslutsunderlaget som även du tog del av. De barn och elever i Svängsta som har omsorgsbehov under de berörda veckorna erbjuds plats i Mörrum, alternativt Asarum vilket inte är något nytt med tanke på att ni själva fattat samma beslut tidigare.

”Att hålla Svängstas förskola sommarstängd under några veckor beror på att det är ett fåtal barn som är i behov av förskola under denna period. Personalen behöver dessutom möjlighet till att ta ut semester.”
André Nord (SD), Farhad Towfighian (M) och Estelle Nerö (KD), Karlshamnslaget

Det som är bäst för både barn och verksamhet är helt uppenbart Karlshamnslagets politik.

André Nord (SD), Ordförande Utbildningsnämnden Karlshamn

Farhad Towfighian (M), 1:e vice ordförande Utbildningsnämnden Karlshamn

Estelle Nerö (KD), Ledamot Utbildningsnämnden Karlshamn

Annons
Annons
Annons
Annons