Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Ständigt mitt bland oss

Dom finns mitt ibland oss och kan varhelst dom uppträder orsaka psykosocialt lidande och stor ekonomisk skada. Du kan identifiera dessa personer med hjälp av professor Robert D Hares checklista.
Varning • Publicerad 28 oktober 2023
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Har du en psykopat i din omgivning?
Har du en psykopat i din omgivning?Foto: TT

Nedan följer några av 20 punkter:

Talför ytlig charmig - Grandiositet - saknar ånger och skuldkänslor - Bristande empatisk förmåga - Patologiskt lögnaktig - Bedräglig/manipulativ - Flackt känsloliv - Impulsivitet - Bristande kontroll över sitt beteende.

Annons

Vi träffar på personer med dessa ”kännetecken” överallt i samhället. Kanske har du någon i din omgivning som förgiftar atmosfären på exempelvis din arbetsplats eller i ditt styrelse- och föreningsarbete.

Dessa personer återfinns dessvärre också bland våra politiker och myndighetspersoner. Om detta rapporteras återkommande i media. Vi erinrar oss det riksbekanta fallet rörande en M-politiker som orsakade stor oro i Åstorps kommun. Denne dömdes efter många turer i tingsrätt och hovrätt för grundlagsbrott. Högsta domstolen meddelade under 2017 att inte bevilja prövningstillstånd varför tidigare domar kom att stå fast. Personen synliggjordes av människor i omgivningen och med hjälp av medias rapportering.

Att vi här talar om personer som allmänt brukar omnämnas som psykopater torde nu stå klart. På Wikipedia sägs bl.a. om Psykopati (från psyche ”själ”, ”liv” och pathos ”lidande”) att detta är en generell beteckning på en störd personlighet ifråga om känsloliv och att vilja följa sociala normer.

Människor som befinner i ”den ondskans zon” där en psykopat härjar måste gemensamt agera för att synliggöra problemet. Vem vill för att nämna några exempel se myndighetspersoner, politiker, chefer, ordförande i styrelser m.m. med ”bristande kontroll över sitt beteende”, ”bristande empatisk förmåga” och med ”bedrägligt och manipulativt” agerande. Personer med störningar av nämnda slag får inte tillåtas plåga sin omgivning.

En person med erfarenhet och kunskaper i frågan har senare påpekat att dessa personer finns mitt i vår vardag och är lätta att diagnostisera, svåra att skydda sig mot och näst intill omöjliga att hjälpa till förändring.

Undertecknade menar att den fråga som här tas upp fortlöpande måste belyses och diskuteras. Att så sker är nödvändigt för att kunna hjälpa de många utsatta.

Till sist några rader av Edmund Burke:

– Allt som krävs för att ondskan ska triumfera är att goda människor inte gör någonting-

Ronny Larsson i Kvistalånga

Annons
Annons
Annons
Annons