Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Svar till Johansson, Mårtenson och Ringtun

Fakta kring Ronneby kommuns föreningsbidrag:
Replik • Publicerad 8 september 2022
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Anders Bromée (M), ger fakta om Ronneby kommuns föreningsbidrag.
Anders Bromée (M), ger fakta om Ronneby kommuns föreningsbidrag.Foto: Marcus Johansson

En tvärpolitisk grupp arbetade under 2020 fram ett förslag till nya bidragsregler för en mängd idella föreningar som verkar inom Ronneby kommun. Gruppen bestod förutom av undertecknad även av Theo Zickbauer,Thommy Persson, Jesper Rehn, Willy Persson samt berörda tjänstemän och gruppen var helt eniga om det slutliga förslaget som togs fram och sedan beslutades av ett enigt Kommunfullmäktige den 24 september 2020.

Under hösten 2020 inbjöd förvaltningen samtliga föreningar till informationsmöte och även

Annons

separata informationsmöte hölls för dem som så önskade därutöver.

De tidigare bidragsreglerna låg som grund för gruppens arbete och de förändringar som gjordes var helt enkelt till för att uppdatera och anpassa regelverket till dagens föreningsliv.

Gruppen har fortsatt under mandatperioden att inhämta synpunkter från föreningar och kommer att under hösten 2022 fortsätta sitt arbete för att anpassa regelverket.

Grunden för bidragsreglerna har hela tiden varit att stötta det lokala ideella föreningslivet för barn och ungdomsverksamhet, kulturverksamhet, lokaler och anläggningar, studieförbund mm och så

långt som möjligt vara rättvisa och likställda oavsett verksamhet. När jag betonar ideella så menas med detta att både i det tidigare och det nya regelverket så beviljas inte bidrag till löner eller administrativ personal.

Även vad gäller krav på återredovisning för att erhålla nya bidrag kommande år har detta funnits med som villkor både i det nya som gamla regelverket. Dock har detta tidigare inte följts upp på samma sätt som under 2021/2022 då man från en enig nämnd uppdragit åt tjänstemännen att göra så. Detta har tyvärr inneburit att några få föreningar fått krav på återbetalningar för 2021 då man inte antingen har använt alla medel, använt dem på fel sätt eller helt enkelt inte lämnat en fullständig redovisning. Återbetalningen har då avräknats det sökta bidraget för 2022.

Här måste jag säga att förvaltningens tjänstemän gjort ett förtjänstfullt och noggrant utredningsarbete samt fört många dialoger med berörda föreningar innan man lagt fram beslutsunderlag till oss politiker i nämnden. Här vill jag påpeka att alla beslut har tagits i full enighet inom nämnden oavsett partifärg.

Så lite om bidragens storlek och då särskilt de till Kulturföreningar som är beslutade för 2022 och en liten länsjämförelse.

Ronneby kommun lämnar under 2022 i bidrag 1 923 000 eller 64 kr/invånare (jfr Karlskrona 1 500 000 eller 50 kr/invånare) vilket är ojämförligt högst i Blekinge. Av dessa är Ronneby Folkteater beviljade 962 000 kr inkl fri hyra.

De som påstår att Ronneby kommun ”slaktar kulturlivet” eller ”utsätter Kulturföreningarna för byråkratisk terror” borde nog informera sig lite bättre eller rannsaka sig själva.

”Ronneby kommun lämnar under 2022 i bidrag 1 923 000 eller 64 kr/invånare (jfr Karlskrona 1 500 000 eller 50 kr/invånare) vilket är ojämförligt högst i Blekinge. Av dessa är Ronneby Folkteater beviljade 962 000 kr inkl fri hyra.”
Anders Bromée, Moderaterna
Annons

Avslutningsvis måste jag säga att Ronneby kommun med dess tjänstemän i spetsen har ett gott förhållande till huvuddelen av föreningslivet i kommunen men inget är så bra så att det inte kan bli bättre.

Anders Bromée, Moderaterna

Annons
Annons
Annons
Annons