Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Sveriges suveränitet hotas

Upprörande är att Sveriges försvarsminister, Jonson, gjort upp med sin USA-kollega, Austin, om DCA (Defence Cooperation Agreement). Innebörd: villkorslös upplåtelse av 17 svenska försvarsområden till USA. Varav 6 ligger i Norrland & Sápmi.
Sverige • Publicerad 18 februari 2024
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vad är det för överenskommelse som försvarsminister Pål Jonson gjort med USA egentligen?
Vad är det för överenskommelse som försvarsminister Pål Jonson gjort med USA egentligen?Foto: Stig-Björn Ljunggren

Och det utan föregående fritt informerat samtycke från landets medborgare. Bara management by fear/skrämselpropaganda utan täckning. Ännu finns tid för motstånd, avtalet ska behandlas i riksdagen under våren.

DCA är inget försvarsavtal. Det är ett oförsvarligt avtal som ytterligare underminerar säkerheten. Bäst och mest beprövat förhållningssätt för vår säkerhet är att vara ett kärnvapenfritt och alliansfritt land som håller sig utanför krigslystenheten.

Annons

Det här är ett avtalsutkast som är mer långtgående än det förhastade Nato-beslutet. Det här är INTE ett samarbetsavtal utan ett formellt överlåtande av vår suveränitet.

Och ett avtal som är bindande i 10 år.

Avtalet innebär att USA:s militära personal har full immunitet och kommer inte vara underställd svensk lag.

Nu kan DCA bli mer långtgående än ett Natomedlemskap, eftersom Sverige ensidigt underordnar sig USA:s militära planering vilket ofrånkomligen ökar riskerna för att Sverige dras in i krig mot USA:s rivaliserande stormakter, som Ryssland och Kina.

De som strider om kontrollen över naturtillgångar på vår kontinent – Eurasien.

Våra folkvalda i riksdagen har all anledning säga nej till DCA-avtalet. Att värna freden och vårt självbestämmande borde utan undantag vara politikernas främsta skyldighet.

”Våra folkvalda i riksdagen har all anledning säga nej till DCA-avtalet. Att värna freden och vårt självbestämmande borde utan undantag vara politikernas främsta skyldighet.”
Hervor Björne m fl

Vi vill uppmana alla, även media, att sprida kunskap om avtalets innebörd och kräva att våra ledamöter i riksdagen röster NEJ i i frågan.

Hervor Björne, Erik Danielsson, Annika Edlund, Klara Fjällström, Lennart Frostesjö, Patrik Hockum, Jan Holmström, Agneta Högstadius, Camilla Ingman, StigLennart Johansson, Taylor Kelinci, Anna Kristensen, Karin Larson, Katrin Lundström, Per Olov Ljung, Andreas Mångberg, Jens Rundberg, Evelina Rönnbäck och Göran Täljebäck

Annons
Annons
Annons
Annons