Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Trygga matförsörjningen

Den senaste tidens huthi-attacker på fartyg på väg mot Suezkanalen understryker sårbarheten i världens distributionsnät.
Livsmedelssektorn • Publicerad 28 januari 2024
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Med precisionsfermentering kan livsmedel tillverkas på ett nytt sätt och åkrarna lämnas tillbaka till naturen.
Med precisionsfermentering kan livsmedel tillverkas på ett nytt sätt och åkrarna lämnas tillbaka till naturen.Foto: Emma-Sofia Olsson/SvD/TT

Suezkanalen är en av flera flaskhalsar som är avgörande för världshandeln, inte minst livsmedelssektorn.

Global svält har ökat sedan 2015. Detta beror bland annat på hur mat produceras och distribueras.

Annons

I stora drag består systemet av ett fåtal aktörer som i effektiviseringsiver avlägsnat alla slags buffertar som gör komplexa system stabila.

Det har uppskattats att fyra bolag kontrollerar 90 % av all handel med spannmål, och fyra spannmål står för 60 % av de kalorier världens jordbrukare producerar. Av dessa 60 % odlas det allra mesta av en handfull nationer, såsom Ryssland och Ukraina, och världen har kommit att delas in i storexportörer och storimportörer av viktiga jordbruksprodukter.

Förstörd jordmån, torka, översvämningar, krig, och logistikproblem kan därför snabbt få betydande kringeffekter.

För att säkra den inhemska matförsörjningen behövs nya metoder för matproduktion, och dessa metoder existerar. De kan producera protein utan bekämpningsmedel och kräver endast litet vatten. Något behov av odlingsmark finns inte.

”För att säkra den inhemska matförsörjningen behövs nya metoder för matproduktion, och dessa metoder existerar. De kan producera protein utan bekämpningsmedel och kräver endast litet vatten. Något behov av odlingsmark finns inte.”
Emil Siekkinen

Tillverkningen av proteinet resulterar i endast 25 % av de koldioxidutsläpp som samma mängd ärtprotein ger upphov till. Verksamheten orsakar koldioxidutsläpp som motsvarar 1-2 % av köttindustrins utsläpp.

Denna process kan också minimera antalet transporter eftersom proteinet kan produceras i samhällens direkta närhet (traditionella jordbruksprodukter har i genomsnitt mycket långa transportsträckor).

Närheten mellan matproduktion och konsument är inte minst av vikt ur totalförsvarets perspektiv. Genom att säkerställa livsmedelsförsörjningens kontinuitet stärks den svenska motståndskraften i ett verkligt krisläge.

I Finland ägnar sig Solar Foods åt precisionsfermentering. Vätgas kombineras med koldioxid, vatten, vitaminer, och mineraler för att odla mikrober som skördas i form av ett ätbart protein som kan anpassas till alla smaker.

Matvaran består till 65-70 % av protein, 5-8 % fett (i huvudsak omättat), 10-15 % fibrer, och 3-5 % mineraler. Produkten erbjuder också järn och B-vitamin samt de nio aminosyror människan behöver.

Medan växtodlingar tar flera månader på sig att producera sin skörd, fördubblas precisionsfermenteringens skörd var tredje timme.

Annons

Precisionsfermentering kan bidra till en djupgående förändring av världen i stort. Enorma landområden skulle kunna återställas till natur, vilket skulle binda betydande mängder koldioxid, och dessutom skulle den biologiska mångfalden stärkas. Livet i havet skulle ges möjlighet att återhämta sig.

Nationer skulle kunna bryta sitt beroende av livsmedelsimport, och i högre grad bli självförsörjande. Svält och den pågående massutplåningen av fauna och flora skulle kunna förpassas till det förflutna.

Människan skulle kunna ge sig själv och världen i stort en hållbar framtid.

Emil Siekkinen

Annons
Annons
Annons
Annons