Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Uppmärksamma barns psykiska ohälsa

Barns oro inför krig och hemska händelser i världen är mer än bara ett angeläget ämne – det är en akut påminnelse om samhällets skyldighet att agera.
Barn • Publicerad 29 februari 2024
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Sjörövare. Förr var det lek, nu är det mer på riktigt.
Sjörövare. Förr var det lek, nu är det mer på riktigt.Foto: Emma Bengtson

Barn tar till sig nyheter på olika sätt, och det är tydligt att det finns en varierad respons bland dem. En del blir överväldigade av rädsla och ångest, medan andra uppvisar tecken på ökad aggression eller utvecklar sömnsvårigheter. Vi kan inte blunda för denna realitet och ignorera behovet av en strukturerad och effektiv respons.

Leker barn idag sjörövare utanför Somalias kust eller som en traditionell sjörövare med hatt, mustasch, ögonlapp och träben?

Annons

Leker barn idag krig baserat på baserat på ”inlärning” och inte för att bearbeta den oro de känner av från hur vuxna tar till sig Sveriges NATO mobilisering och olika samtal om kriget i Ukraina och Gaza?

Några fördelar som förskollärarna tog upp kring barns krigs- och låtsasbråklekar är att de är utvecklande på något vis liksom många andra lekar och att barnen får lära sig att visa respekt och ta hänsyn till sina vänner. En förskollärare menar att barnen får möjlighet att testa och uppleva saker i leken och de lär sig att det man gör får konsekvenser. En annan förskollärare hade väldigt svårt att se några fördelar.

Enligt omfattande studier om psykisk ohälsa och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är barn särskilt sårbara för oro och ångest när de konfronteras med traumatiska händelser, även om de endast observerar dem genom medierna.

Nyhetsrapportering om krig och konflikter når våra barn genom olika medieplattformar, intensifierande deras känslor av rädsla och otrygghet. Det är oacceptabelt att vi som samhälle tillåter dessa påfrestningar på våra barn utan att reagera kraftfullt.

”Forskning indikerar klart och tydligt att upprepade exponeringar för våldsamma eller skrämmande händelser genom media ökar risken för psykisk ohälsa hos barn.”
James Brocka

Forskning indikerar klart och tydligt att upprepade exponeringar för våldsamma eller skrämmande händelser genom media ökar risken för psykisk ohälsa hos barn.

Deras begränsade förmåga att förstå och sätta händelser i ett sammanhang försvårar deras förmåga att bearbeta traumatiska händelser på ett hälsosamt sätt. Detta är en obestridlig indikation på att vi som samhälle måste agera för att minimera dessa risker.

Medicinsk evidens, dokumenterad i flera kända publikationer, understryker vikten av att skydda barn från överdriven exponering för traumatiskt material. Att erbjuda adekvat psykosocialt stöd är likaså en icke-förhandlingsbar åtgärd. Det är dags för samhället att inte bara vara medvetet om problemet, utan också att agera beslutsamt för att mildra dess påverkan. Forskning har tydligt visat att dessa påverkningar kan ha avgörande konsekvenser för barns psykiska hälsa, och det är hög tid att ta itu med detta allvarliga problem.

Sammanfattningsvis är det dags att inse att det är nödvändigt att vara proaktiv i att förstå hur barn tar till sig nyheter om krig och hemska händelser.

Genom att öka medvetenheten och tillämpa evidensbaserade strategier kan vi som samhälle effektivt bidra till att skydda barn från de negativa psykiska konsekvenserna av globala kriser och konflikter.

Barnens psykiska hälsa är en kärnfråga som kräver omedelbar uppmärksamhet och åtgärd. Det är inte heller en fråga att ställa sig om elever i grundskolan, utmaningen börjar mycket tidigare och eskalerar sedan i takt med att de kommer upp i åldern.

Annons

Det är dags att agera nu!

James Brocka

Annons
Annons
Annons
Annons