Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Välj större rör

Alla minns vi förra sommarens skyfall och de stora översvämningar som följde. För en husägare kan det leda till ekonomisk katastrof när huset översvämmas och försäkringen inte täcker ett så kallat femtioårsregn, eller ens tjugoårsregn. Att sanera och torka källare och husgrund kan bli kostsamt, och ofta kan allt man har i källaren inte ersättas.
Skyfall • Publicerad 6 augusti 2022
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
När det blir skyfall är det bra om den underjordiska infrastrukturen har en hållbar dimensionering.
När det blir skyfall är det bra om den underjordiska infrastrukturen har en hållbar dimensionering.Foto: Ulf Palm/TT

Risken för läckor och översvämningar ökar för varje år. Nya bostadsområden kopplas till gamla stammar som redan är sköra eller underdimensionerade. Allt fler bor ovanpå samma underjordiska infrastruktur. Och när extremregnen blir vanligare och bebyggelsen tätare har vattnet inte längre någonstans att ta vägen.

Utbytestakten på VA-systemen i Sverige är låg och sker endast som svar på befintliga behov. Det innebär att dagvatten- och avloppsledningar i Sverige ofta ligger i marken under väldigt lång tid, och efterhand blir otillräckliga. Kommunerna rycker ut för att lappa och laga när något går sönder.

”Kommunerna måste ta ett helhetsgrepp på sin underjordiska infrastruktur. Bara så kan risken för översvämningar minimeras.”
Erik Simonsen, Cementa AB och Christer Dieden, S:t Eriks AB
Annons

Det innebär stor olägenhet för de hushåll och kommuninvånare som drabbas av läckor, översvämningar och upprivna vägar. Det blir dessutom mycket dyrare för kommunen på sikt – kostnaderna för att gräva, reparera och fylla igen är långt högre än för rören i sig. Utöver det tillkommer samhällsekonomiska kostnader och olägenhet för kommuninvånarna varje gång gator behöver stängas av och trafik ledas om.

Det går att lägga VA-system som håller i hundrafemtio år. Det går även att lägga VA-system som är dimensionerade även för framtida kapacitetsökningar. Det görs redan i vissa svenska städer, men framförallt i resten av Europa. Men då måste kommunen sätta tydliga mål för livslängd, och ställa krav på hela kedjan, från beställare och oss producenter till entreprenörerna som lägger rören. Alla måste tänka hållbart och långsiktigt.

Kommunerna måste ta ett helhetsgrepp på sin underjordiska infrastruktur. Bara så kan risken för översvämningar minimeras.

Erik Simonsen, Cementa AB

Christer Dieden, S:t Eriks AB

Annons
Annons
Annons
Annons