Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Vänorter - ett gubbprojekt?

Roger, Mikael, Bengt, Ola, Lennarth och Tommy. Det är en sammanfattning av vad Ronneby kommuns internationella gäster kommer att få uppleva när de kommer på besök om två veckor.
Ronneby • Publicerad 13 juni 2024
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Gubbar från Ronneby kommun väntar på sina gäster.
Gubbar från Ronneby kommun väntar på sina gäster.Foto: Toby Melville

I alla fall enligt Ronnebys kommunstyrelseordförande Roger Fredrikssons förslag på bemanningen vid de möten som kommunen ska hålla under sin vänortsvecka, 24-29 juni, då representanter från vänorterna Ternopil, Gherla, Elblag, Zehlendorf och Schopfheim kommer på visit.

Det är ett utmärkt tillfälle för kommunens politiker att knyta internationella kontakter, öva upp sina språkkunskaper, få erfarenhet av utbyte med andra länders politiska ledningar och för kommunen att visa upp Ronneby från sin allra bästa sida.

Annons

Vilka är det då som representerar kommunen under besöket? Jo grundbemanningen utgörs enligt Roger Fredrikssons förslag av:

* Roger, Mikael, Bengt, Ola, Lennarth och Tommy. Alla är etniska svenskar, och alla är män.

* Ola är en vad man inom statistiken kallar för uteliggare, dvs en individ med tydligt avvikande egenskaper. Alla andra är ju vita gubbar mellan 49 och 72 år. Ola är en vit gubbe på 32.

* Vidare är endast tre av nio partier representerade, undantaget den allra sista dagen, då kommunalrådet även välkomnar kreti och pleti.

Till och med tre kvinnor ska enligt uppgift få delta! Kravet är att gästen är gruppledare i sitt parti, eller sitter i presidiet för kommunfullmäktige. De kvinnliga gruppledarna är emellertid få, liksom kvinnorna i presidiet, så är det ingen större fara. Männen kommer att vara i majoritet även denna dag.

Finns det då i Ronneby kommun inga riktlinjer kring jämställdhet att följa som kan hjälpa Roger Fredriksson att sätta ihop en brett politiskt förankrad jämställd lista i den mån han saknar den kompetensen själv? Naturligtvis finns det det!

I kommunens vision, vilken återfinns i den senaste budgeten kan Ronnebyborna läsa att ”Ronneby behöver ett tydligt ledarskap och tydliga mål för att utvecklas till en jämställd och trygg framgångskommun.”.

För ett drygt år sedan beslutade kommunfullmäktige om ett antal strategiska målområden i syfte att bli Sveriges första hållbara kommun. I det strategiska målområdet ”Attraktiv och trygg livsmiljö för alla” står följande:”Ronneby kommun är ett jämlikt och jämställt samhälle där vi verkar för mänskliga rättigheter.”

När interna vägvisare inte räcker till så har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) precis släppt ett material som heter ”Metodstöd för likvärdigt bemötande”. Det är gratis att ladda ned och kan lära er mycket om hur ni kan gå tillväga i praktiken.

Vi vill även tipsa om CEMR-deklarationen för jämställdhet som Council for European Municipalities and Regions satt samman på EU-nivå. Olofström, Sölvesborg och Karlskrona har redan anslutit sig, liksom Region Blekinge. Det skulle till och med kunna ha varit ett passande tema på vänortsmötet; hjälpa varandra att ta fram beslutsunderlag för alla parter att ansluta sig.

Annons

Vi har följande frågor till de partier som nu ämnar ta över kommunen (vilka det nu är som ingår i majoriteten):

1. Vad innebär ett tydligt ledarskap för en jämställd kommun för er, och hur praktiserar ni det i era roller som ledare lokalt, såväl som i internationella sammanhang?

2. Vilka åtgärder kan vidtas för att förbättra jämlikheten i det inplanerade vänortsprogrammet för att kunna leva upp till målet om att vara ett jämlikt samhälle?

3. Har ledningen kartlagt kompetensen i kommunen kring jämställdhetsfrågor och finns det någon plan för att åtgärda de kunskapsluckor som finns?

”Jämställdhet är på pappret en viktig fråga i nästan alla partier, men i fråga om vänortsbesöken så verkar detta fullständigt ha kollapsat. Frågan ni bör ställa till er själva är att om ni inte ens kan integrera ert jämställdhetsarbete under ett veckolångt vänortsbesök, hur ska ni då lyckas med det i det sk 'nya styret'?”
Jeeda Radwan och Stefan Johansson, Ronnebypartiet

Jämställdhet är på pappret en viktig fråga i nästan alla partier, men i fråga om vänortsbesöken så verkar detta fullständigt ha kollapsat. Frågan ni bör ställa till er själva är att om ni inte ens kan integrera ert jämställdhetsarbete under ett veckolångt vänortsbesök, hur ska ni då lyckas med det i det sk ”nya styret”?

Jeeda Radwan och Stefan Johansson, Ronnebypartiet

Annons
Annons
Annons
Annons