Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Våra fattiga regioner

Våra kommuner har stora skulder, i synnerhet om hänsyn tas till den del av pensionsskulden som redovisas som ansvarsförbindelser. Därom skrev jag i mitt förra inlägg.
Regionerna • Publicerad 3 juli 2023
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Klarar Region Blekinge av pensionsskulden framöver?
Klarar Region Blekinge av pensionsskulden framöver?Foto: Johan Nilsson/TT

För våra regioner är det än värre. Sjukvården är än mer personalintensiv. Därav följer att pensionsåtagandena är än större. Sedan flera år tillbaka redovisas nya pensionsåtaganden som en kostnad varje år, därtill som en skuld.

De gamla pensionsåtagandena redovisas bara som ansvarsförbindelser. De skall betalas och dagens skattebetalare får betala verksamhet i gången tid. Ansvarsförbindelserna är marginellt mindre än de redovisade pensionsskulderna.

Annons

För region Blekinge är den del av pensionsskulden, som redovisas som skuld 2600 miljoner kronor. Som ansvarsförbindelser redovisas 2300 miljoner kronor. Beloppen är ungefär lika stora, per invånare, i andra regioner.

Blekinge får dock lida för den dåliga befolkningsutvecklingen. Färre skall dela på den ärvda skulden.

Jämförelser görs här mellan regionerna Kalmar, Kronoberg och Blekinge, och avser boksluten för år 2022.

När hänsyn har tagits till alla pensionsförpliktelser har Region Kalmar ett Eget kapital på 283 miljoner kronor, Region Kronoberg 327 miljoner och Blekinge MINUS 481 miljoner kronor.

Trots sin fattigdom har regionerna inga räntebärande skulder. Tvärtom, det finns ofta någon miljard placerade i aktier och obligationer. I Blekinge likväl inte nog för att täcka pensionsåtagandena.

Kapitalförvaltning blir därför en viktig del i regionernas verksamhet. Under 2022 sjönk exempelvis börserna. För politikerna är det inte lätt att styra aktieförvaltningen. Det får tjänstemännen klara av, bättre eller sämre.

Mätt med företagsekonomiska mått är Region Blekinge konkursmässigt. Ett negativt Eget kapital på en halv miljard kronor, när hänsyn tas till alla pensionsåtaganden, är allvarligt.

Prognosen för innevarande år är därtill alarmerande, med ytterligare 350 miljoner kronor i minus.

Ibland diskuteras en sammanslagning av regionerna. Att gifta sig rikt är en gammal rekommendation. Region Blekinge torde inte få några friare.

”Ibland diskuteras en sammanslagning av regionerna. Att gifta sig rikt är en gammal rekommendation. Region Blekinge torde inte få några friare.”
Sune Håkansson

Nu skall en ny ledning ta hand om Region Blekinge. Med vanliga mått sker det en högervridning av politiken. De styrande partierna vill, exempelvis, minska invandringen.

Annons

Denna har under flera år räddat regionens invånarantal. Nu återstår tre alternativ. Rejält höjda statsbidrag, en skattehöjning eller en sämre sjukvård.

Sune Håkansson

Annons
Annons
Annons
Annons