Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Värna kommunala vetot

När det ska byggas större tillståndspliktiga vindkraftverk finns det idag krav på att etableringen aktivt måste tillstyrkas av den aktuella kommunen, även kallat det kommunala vetot.
Blekinge • Publicerad 4 juli 2022
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Christopher Larsson, Sverigedemokraterna vill bevara det kommunala vetot mot vindkraftverk.
Christopher Larsson, Sverigedemokraterna vill bevara det kommunala vetot mot vindkraftverk.Foto: Mattias Mattisson

Detta har inneburit att det definitiva beslutet kring stora vindkraftsetableringar tas så nära medborgarna som möjligt, vilket är angeläget ur ett demokratiskt perspektiv.

Vid etablering av miljöfarlig verksamhet, vilket vindkraftverk utgör, har kommunerna idag ett direkt inflytande över etableringen genom det kommunala vetot.

Annons

Man bör komma ihåg att innan dessa nya bestämmelser infördes 2009 prövades uppförandet av vindkraftverk enligt Plan- och bygglagen samt Miljöbalken. När förenklingar genomfördes och dubbelprövningen avskaffades, infördes alltså det kommunala vetot för att ett kommunalt inflytande skulle kvarstå och med det uttryckliga syftet att det kommunala inflytandet inte skulle minska.

Innan riksdagen stängde i juni försökte regeringen driva igenom ett förslag att slopa det kommunala vetot vid etablering av större tillståndspliktiga vindkraftverk.

Ett förslag som lyckligtvis toppades och där Sverigedemokraterna fällde avgörandet.

När inte ens Sveriges mest pådrivande vindkraftsförespråkare, tillika före detta ministern, vill bo nära ett vindkraftverk är det kommunala självbestämmandet angeläget att värna om.

Det måste vara de lokala politikerna – och i förlängningen kommunens invånare - som är bäst lämpade att fatta beslut i frågan. Det går inte att fylla landet med stora vindkraftsparker mot folks vilja.

”Det måste vara de lokala politikerna – och i förlängningen kommunens invånare - som är bäst lämpade att fatta beslut i frågan. Det går inte att fylla landet med stora vindkraftsparker mot folks vilja.”
Mattias Bäckström Johansson och Christopher Larsson, Sverigedemokraterna

Man kan vara tämligen säker på att Socialdemokraterna även efter valet kommer göra nya försök att begränsa det kommunala vetot men Sverigedemokraterna står stadigt fast vid vår uppfattning och vi är fortsättningsvis en garant för att inte minska kommuninvånarnas demokratiska inflytande.

När vi läser i Sydöstran att en etablering av en vindkraftspark stor som Bornholms yta med kraftverk lika höga som Eiffeltornet ska byggas fem mil öster om Torhamns udde blir vi bekymrade.

Det finns ingen miljökonsekvensbeskrivning gällande hur detta kommer påverka det marina djurlivet eller hur det kan komma att påverka fågellivet. Man slår sig för bröstet och vill påvisa att det kommer skapas tusentals arbetstillfällen i regionen.

Precis på samma vis har man försökt sälja in de stora serverhallarna i norr från både Amazon, Google och Facebook men det har inte blivit utfallet. Utländsk arbetskraft har byggt dem och dessutom så flygs det in specialister så fort det ska arbetas i dessa serverhallar.

Sverige behöver istället för skattesubventionerade vindkraftspropellrar en väderoberoende kraftkälla. Vi välkomnar satsningar på småskalig kärnkraft i Sverige, även utanför de områden som idag pekats ut för ändamålet.

Annons

Mattias Bäckström Johansson (SD), Energipolitisk talesperson

Christopher Larsson (SD), Sverigedemokraterna Karlskrona, Gruppledare

Annons
Annons
Annons
Annons