Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Vi behöver bli bättre på offentlighetsprincipen

Svar BLT/Sydöstran. Öppenhet är grundläggande för att invånarna ska känna tillit och förtroende för Region Blekinge.
Publicerad 4 maj 2022
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Regiondirektör Peter Lilja bemöter en krönika om utköpen Region Blekinge.
Regiondirektör Peter Lilja bemöter en krönika om utköpen Region Blekinge.Foto: Mattias Mattisson

Öppenheten säkerställer medborgarnas insyn i vår verksamhet och ska vara ett förhållningssätt som vi som organisation vägleds av. Vi välkomnar och ska underlätta mediernas bevakning av Region Blekinge. Detta är vår grundläggande inställning.

”Mot bakgrund av de brister som framkommit kommer vi att vidta olika åtgärder för att höja kunskapen om offentlighetsprincipen.”
Peter Lilja, Madeleine Flood och Helene Håkansson

Därför är det väldigt olyckligt att vi som organisation har brustit när det gäller att lämna ut begärda handlingar inom rimlig tid. Det finns rutiner och olika typer av stöd som vi ska använda oss av när det gäller frågor som rör offentlighetsprincipen och utlämnande av allmänna handlingar. Men i BLT:s och Sydöstrans granskning blir det tydligt att vi behöver bli bättre på att sprida den kunskapen och tydliggöra våra rutiner. Det är viktigt att vi är transparenta och öppna och då måste rätt kunskap om detta finnas i organisationen.

Annons

Mot bakgrund av de brister som framkommit kommer vi att vidta olika åtgärder för att höja kunskapen om offentlighetsprincipen. Detta är framför allt viktigt för organisationens chefer. Våra rutiner kring offentlighet och våra skyldigheter gentemot medierna ska tydliggöras.

Som svar på de frågor som reportern ställer i sin krönika kan vi bara säga att nej, Region Blekinge försöker inte förhala och vi har ingenting att dölja. Resurser för att uppfylla lagkraven om registrering och utlämnande av allmänna handlingar finns, nu ska vi bli bättre på att sprida kunskapen till alla våra medarbetare.

Peter Lilja, regiondirektör

Madeleine Flood, kommunikationsdirektör

Helene Håkansson, kanslichef

Annons
Annons
Annons
Annons