Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Vi privatiserar inte, vi ger frihet

Svar på Socialdemokraternas påståenden i Sydöstran 12 februari, ”Privatisering inte nödvändigt för att få hjälp”:
Region Blekinge • Publicerad 26 februari 2024
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Deborah Lind,  Kristdemokraterna skriver tillsammans med Anders Lund, Moderaterna.
Deborah Lind, Kristdemokraterna skriver tillsammans med Anders Lund, Moderaterna.Foto: Kristdemokraterna

Socialdemokraterna i Region Blekinge fortsätter att sprida helt felaktiga bilder och denna gång kring BUP. De hävdar nu frenetiskt att den politiska ledningen vill privatisera hela BUP- verksamheten. Inget kan vara mera fel.

Andelen barn och unga som behöver stöd av BUP har ökat varje år sedan 2017 och behovet har ökat mer än kapaciteten i många regioner, alltså inte bara i Blekinge.

Annons

Under 2023 köpte Region Blekinge cirka 300 utredningar från privata aktörer och genom att anlita dessa har vi lyckats att mer än halvera kön, från 350 till 140. Det är fortfarande inte tillfredsställande, men de privata alternativen har varit helt avgörande för att få ner kötiden.

När BUP nu införs i vårdvalet kan de privata aktörerna vara med i hela processen, inte bara i själva utredningsarbetet. Det blir en helt annan kontinuitet i vården och som familj får man samma kontakt som följer upp efter utredning, som arbetar vidare med behandling och som hjälper till med externa kontakter (t ex Elevhälsa och Försäkringskassa).

Vi tycker det är av stor vikt att de barn och unga, samt deras närstående som byggt upp en relation med vårdgivaren, ska få fortsätta med samma aktör hela vägen och inte behöva byta vårdgivare efter en utredning. Vem kan ha något emot det?

”Vi tycker det är av stor vikt att de barn och unga, samt deras närstående som byggt upp en relation med vårdgivaren, ska få fortsätta med samma aktör hela vägen och inte behöva byta vårdgivare efter en utredning. Vem kan ha något emot det?”
Anders Lund (M) och Deborah Lind (KD)

Vi noterar också att Socialdemokraterna, trots att de själva använt sig av privata aktörer när de styrde, nu sprider bilden av att vi vill privatisera hela BUP och det är helt felaktigt. Vi har inte ens påbörjat ett regelverk kring detta.

Vi ser exempelvis att första linjen ska vara kvar i egen regi och vi ser inte heller att den offentliga BUP skulle försvinna bara för att vi lägger det i ett vårdval. För att klara verksamheten behöver vi hjälp av fler aktörer och att de tar en större del av hela processen.

Det är bara tillsammans med dem vi kommer klara av att korta köerna och ge snabb och bra hjälp - och det måste vara det viktigaste.

Anders Lund, M, ordförande i Hälso- och Sjukvårdsnämnden

Deborah Lind, KD, gruppledare och ansvarig för hälsovalet

Annons
Annons
Annons
Annons