Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: Vi vill också ha ett Barnahus

Replik på insändare i Sydöstran ”Blekinge har inget Barnahus” 4/7
Barn • Publicerad 17 juli 2023
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Väntrummet i ett Barnahus.
Väntrummet i ett Barnahus.Foto: Johan Valkonen

Rädda barnen i de fem Blekingekommunerna skriver att de ”vill se att det inrättas ett Barnahus av hög kvalitet som kan säkerställa att barns behov av skydd, stöd och behandling tas omhand på ett barnvänligt sätt inom en snar framtid.” Det är jättebra för det vill vi också!

Barnahus är en verksamhet som finns i flera av Sveriges kommuner. Syftet med verksamheten är att erbjuda hjälp och stöd till barn och ungdomar som har varit utsatta för brott. Tanken är att myndigheter och andra aktörer ska samlas i en gemensam lokal istället för att det utsatta barnet ska behöva åka till flera olika platser för att få hjälp.

Annons

Målgruppen för Barnahus utgörs av barn i åldern 0-18 år som bor i någon av de samverkande kommunerna. Barnen kan t ex ha varit utsatta för olika former av misshandel, våldtäkt, sexuella övergrepp, olaga frihetsberövande, människohandel, hedersförtryck eller kvinnlig könsstympning.

Blekinge Barnahus startade 2011 och var aktivt fram till år 2021. I verksamheten samarbetade fyra av Blekinges kommuner; Olofström, Sölvesborg, Karlshamn och Ronneby tillsammans med polis, åklagare, barn- och ungdomspsykiatrin samt barnkliniken. Verksamheten bedrevs i Karlshamn och medfinansierades av övriga kommuner. Karlskrona kommun hade fram till 2018 ett eget Barnahus med liknande upplägg.

När dessa verksamheter lades ner gav Ledningssamverkan vård och omsorg, LSVO, som är en samverkan mellan kommunerna och regionen, i uppdrag till samverkan Barn och unga att ta fram ett underlag för ett gemensamt Barnahus i Blekinge. I detta förslag skulle samtliga kommuner skulle ingå tillsammans med de statliga myndigheterna samt Region Blekinge. Samtliga inblandade ser positivt på ett framtida gemensamt Barnahus i Blekinge som bedöms kunna bidra till att skapa en bättre kvalité för barn som befinner sig i en rättsprocess. I Ronneby ställde sig Nämnden för Arbete- och välfärd den 3 maj 2023 bakom en avsiktsförklaring om en etablering av ett gemensamt Barnahus i Blekinge. Detta är ett viktigt steg framåt.

”Men vi anser inte heller att barnen i Blekinge kan vänta”
Men vi anser inte heller att barnen i Blekinge kan vänta

Men vi anser inte heller att barnen i Blekinge kan vänta. Därför pågår i Ronneby redan ett viktigt arbete genom en överenskommelse med polis och åklagare att vi ska samråda när vi beslutat att göra en polisanmälan gällande misstanke om brott mot barn. Därefter sker barnförhör på polishuset i Karlskrona där socialsekreterare från Ronneby deltar. Efter förhöret har vi också ett väl fungerande omhändertagande där vi följer upp och stödjer barnen och föräldrarna genom hela processen för att säkra skyddet för barnet.

Till detta finns även insatsen ” Tryggare barn” - en metod som utvecklats i samarbete mellan forskare och yrkesverksamma med erfarenhet av att möta barn som utsatts för våld eller där det finns risk för våld. Denna erbjuder vi föräldrar vid första besöket om det inkommit en anmälan om att ett barn blivit utsatt för våld i hemmet. Denna är vi nog ensamma om i Blekinge att använda oss av.

Så ja Blekinge behöver ett Barnahus! Men det betyder inte att vi inte gör goda insatser redan idag för att barn och unga ska få det stöd de behöver när de varit utsatta för brott. Att detta arbete kommer förbättras ännu mer när vi får ett gemensamt Barnahus är vi dock övertygade om.

Therese Åberg (M), ordförande i Nämnden för arbete och välfärd

Anna Ekberg (KD), vice ordförande i Nämnden för arbete och välfärd

Annons
Annons
Annons
Annons