Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Insändare: ”Polismyndighetens svek mot Ronneby klandervärt”

Gott Nytt År Polisen! I år ser vi fram mot lokalt förankrad polis i Ronneby kommun.
Fram till år 2015 fanns en öppen och bemannad polisstation i Ronneby.
Allmänhet kunde dagtid, vardagar vända sig till den lokala polisen med sina bekymmer och ärenden som hittegods, hämta pass, göra en anmälan och träffa en polis.
Publicerad 4 januari 2019
Detta är en opinionstext i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Exteriör polisstationen Ronneby.
Exteriör polisstationen Ronneby.

Efter århundradets Polisreform upphörde detta. Kvar blev en låst polisstation med alla faciliteter, som reception, radioutrustning och arrester samt utredande poliser. Efter klagomål från bl. a. kommunledningen, lovade dåvarande regionpolischefen i december 2016 att polisstationen i Ronneby åter skulle öppnas igen inom några månader.

Trots många påstötningar har löftet ännu inte infriats. Fr o m mitten av september 2018 finns en reception öppen onsdagar samt finns också ett mobilt poliskontor vanligtvis torsdagar på torget, när inte hinder föreligger. Detta i en kommun med 30 000 invånare. En nyligen gjord undersökning visar att tryggheten i kommunen minskat.

Annons

Vidare har kommunen haft kostnader för bevakning av offentlig plats p.g.a. att polis inte finns stationerad i Ronneby. I brottsbalken finns en bestämmelse, som säger; Den som förfar oredligt i det han medelst vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet och därigenom skadar den vilseledde, dömes för oredligt förfarande till böter eller fängelse i högst två år.

Det kan sägas, kommunen har i avvaktan på att närpoliser skulle stationeras i Ronneby tidvis använt sig av ordningsvakter för att skapa trygghet för medborgarna. Liksom att allmänheten under den tid som löftet från december 2016 inte infriats numera känner sig vilseledda.

Jag är medveten om att polismyndigheten inte kan lagföras för ett sviket löfte samt att uppsåtsrekvisitet brister. Polismyndighetens svek mot kommunen och dess invånare är dock klandervärt. Polisnärvaro och service har inte kommuninvånare i Ronneby fått.

Återställ ordningen: Öppna polisstationen helt och placera minst fem/sex områdespoliser där. Generellt kan sägas att århundradets Polisreform (2015), som utlovade en Polis närmare medborgarna, är misslyckad i den delen. Man skulle bygga en ny polisorganisation! Och började med taket? Varje annan börjar med att bygga på solid grund.

Polisen blev från och med 2015 händelsestyrd i huvudsak, vilket innebär att man inväntar anrop på polisradion och ingriper därefter. En lokalt förankrad polis med ett ansvarigt befäl har mycket större möjligheter att förebygga brott liksom att den lokala förankringen skapar förtroende hos invånarna.

Den polisiära närvaron i lokalsamhället har i det närmaste raderats ut efter Polisreformen. ”Om allmänheten visste hur illa det står till med lagföring av brottsligheten, skulle tilliten för Polisen sjunka som en sten”, twittrar Håkan Thelin, f.d. statssekreterare på justitiedep. och pensionerad domare.

Jag påstår att utevaron av lokalt stationerad polis är ett misslyckande på lång sikt.

Stellan Lundin, före detta polismästare i Ronneby

Annons
Annons
Annons
Annons