Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Råd är bättre än tvingande lagstiftning

Vad innebär tesen frihet under ansvar? Den ställs på sin spets just nu. Jag blir samtidigt förvånad över oförmågan att förklara och beskriva vårt rättssystem. Hur svårt kan det vara att förklara och förstå smittskyddslagen och dess intentioner?
Publicerad 13 april 2020
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Chatarina Holmberg var tidigare kommunalråd i Karlskrona kommun, och är numera verksam som samhällsbyggnadschef i Torsås kommun.
Chatarina Holmberg var tidigare kommunalråd i Karlskrona kommun, och är numera verksam som samhällsbyggnadschef i Torsås kommun.Foto: Lina Watanen

Jag förstår att det inte alltid är lätt men mina förväntningar på det jag läser och hör om pandemin vi har just nu är att de följer och förhåller sig till det system som vi har i Sverige och det regelverk som finns. Jag har jobbat på myndighet, jag har jobbat i roller med ansvar för miljöfrågor både i företag och kommun och har på olika vis tillämpat vår lagstiftning och de allmänna råd som myndigheter ger ut. Det är inte alltid lätt att göra rätt och då får vi försöka använda vårt sunda förnuft.

Den pandemi som vi nu ser innebär att det är smittskyddslagen som träder in. I den framgår att var och en skall genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Givetvis ställer vi oss frågan vad det innebär för var och en av oss? De tydligaste råden är stanna hemma om du har symptom eller är sjuk samt tvätta händerna.

Annons

Det är ju så att våra lagar beslutar vår riksdag om. Våra myndigheter har i uppdrag att skriva föreskrifter och ta fram allmänna råd. Föreskrifter måste vi följa, Allmänna råd är en förklaring av hur lagen kan tillämpas. Råden talar om hur du kan och bör göra för att uppfylla lagens krav. Väljer du att göra på annat sätt och det ger samma effekt, ska du kunna bevisa det.

Folkhälsomyndigheten har ansvaret för samordning av smittskyddet på nationell nivå. De tar fram föreskrifter och allmänna råd om covid-19. De har tagit fram allmänna råd för verksamheter och där går att läsa att: Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus, skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper och begränsa antalet åskådare samt att ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och liknande.

Vad innebär detta då? Ja, vad jag kan utläsa i sociala medier och i tidningar så har det utbrutit många frågetecken där idrottsförbund och andra funderar hur de kan bedriva verksamhet framöver.

Jag går tillbaka till smittskyddslagen som säger att rimliga försiktighetsåtgärder ska åtgärdas. Det bör innebära i detta skede att fastighetsägare, kommunala och privata, bör fundera över sina lokaler. Det står i allmänna råden att verksamheter ska undvika att flera personer samlas i trånga lokaler. Den enskildes ansvar är att undvika att byta om i allmänna omklädningsrum. Då behöver fastighetsägaren fundera över hur de upplåter sina lokaler, idrottsanläggningar och dess omklädningsrum. Ska de stängas eller delar av anläggningen stängas med hänvisning till smittskyddet? Vad innebär det om någon smittas i lokaler när dessa råd finns? Vems är ansvaret?

Jag vill värna vår frihet och de möjligheter den ger. Jag vill inte få en tvingande lagstiftning. Jag följer de allmänna råden och jag hoppas du gör desamma!

Chatarina Holmberg

Annons
Annons
Annons
Annons