Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Sämre arbetsmiljö ökar psykisk ohälsa

Det kommer allt tätare rapporter om fysisk och psykisk ohälsa på våra arbetsplatser. Arbetsmiljön har försämrats. I vården saknas folk, likaså i skolan.
Publicerad 15 januari 2019
Detta är en opinionstext i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ångestloppet arrangeras varje år i Stockholm. Loppet hålls enligt arrangörerna för att skingra fördomar om psykisk ohälsa, samt visa att fysisk aktivitet kan vara bra medicin.  Foto: Bertil Enevåg Ericson / SCANPIX
Ångestloppet arrangeras varje år i Stockholm. Loppet hålls enligt arrangörerna för att skingra fördomar om psykisk ohälsa, samt visa att fysisk aktivitet kan vara bra medicin. Foto: Bertil Enevåg Ericson / SCANPIX

Visstidsanställningar och andra otrygga anställningsformer ökar i vårt samhälle, vilket drabbar inte minst ungdomar och invandrare. Det blir vanligare att befintlig arbetskraft får ta sig an extra uppgifter.

När Blekingesjukhuset vill lägga ner en avdelning, så är det bara ett exempel på hur man varstans tvingas lägga över arbete på annan personal. Tidigare kunde en arbetsplats istället utvecklas, därför att det fanns tid att hjälpa varandra.

Annons

Förändringarna skapar känslor av rädsla och otillräcklighet, vilket knappast gynnar arbetsinsatsen men framkallar stress och i förlängningen sjukskrivningar.

Ibland vill man öka vinsten med hjälp av en slimmad organisation. Ibland får skattesänkningar till följd att personalstyrkan måste minska. Så har man kommit att föra över mer arbete på varje enskild individ, vilket ökar kraven och utmanar prestationsförmågan. Det har haft och har sitt pris.

När man genomför sådana förändringar ökar risken för att något ska gå fel. Det har bidragit till omfattande dokumentation för att kunna ha ryggen fri när fel uppdagas. Man vill snabbt kunna lyfta fram en syndabock, istället för att ta sig an problemet när det uppstår, och då ge det den tid som behövs och med syftet att leda verksamheten framåt.

Kraven på dokumentation har överlag inneburit ökad arbetsbelastning av föga värde. Längs vägen har vi förlorat tilliten. Vi försökte ersätta den med mailväxling och dokumentation. Vikten av tillit kan illustreras av att ordet blir detsamma när det läses baklänges. Tillit kan vi inte vara utan.

Det lilla barnet behöver tillit för att utvecklas. Eleven behöver tillit för att kunna lära, och behovet av tillit följer oss genom åren. Det är inte bara så att ordet tillit kan läsas från båda hållen. Själva tilliten måste också få verka i båda riktningarna.

Barnet behöver känna tillit gentemot den vuxne, lika väl som den vuxne behöver visa barnet sin tillit. Detta ömsesidiga samspel behöver vi sedan hela tiden såväl i arbetslivet som i vårt sociala umgänge. Tilliten byggs över tid. Den går snabbt att rasera men är svårare att återskapa. Men det går om man inser dess värde.

Inge Johansson, Kallinge

Hans BülowSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons