Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Slutreplik: Aktivt brukad skog gynnar klimatet

Lars Almström från Klimatforsvaret.se menar i repliken ”Se skogsavverkningens stora nackdelar” (14 september) till min debattartikel ”Skogen gör klimatnytta” (4 september) att skogsavverkningen är ”Sveriges största klimatförstörare”.
Skog • Publicerad 22 september 2023
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Anna Baglioni, chef för region syd, Holmen skog
Anna Baglioni, chef för region syd, Holmen skogFoto: Christian Ekstrand

Han skriver att de nedhuggna träden inte kan fånga in någon koldioxid och att skogarna måste få stå kvar och fånga in redan utsläppt koldioxid.

Det stämmer att det släpps ut växthusgaser från skogsmark, både där det växer träd och där det är skördat. Men i det stora hela blir klimatnyttan större av att bruka skogen än att inte göra det.

”De skogsägare som brukar skogen aktivt – genom att plantera, röja, gallra och skörda med regelbundna mellanrum – gynnar klimatet.”
Anna Baglioni, Holmen Skog
Annons

De skogsägare som brukar skogen aktivt – genom att plantera, röja, gallra och skörda med regelbundna mellanrum – gynnar klimatet. Den växande skogen binder koldioxid och när träden skördas kan träråvaran användas för att ersätta fossila material. Skogsägarna återbeskogar sedan marken och cykeln upprepas.

Det stämmer att det är bråttom att ställa om, men att låta alla skogarna stå orörda är kortsiktigt och bygger på att världen inte behöver några fossilfria råvaror att ställa om till. En skog som inte brukas slutar dessutom så småningom att binda ny koldioxid och börjar i stället att sakta läcka. Mogna träd som skördas och används i exempelvis hus, fortsätter att binda koldioxid under lång tid.

År 2021 bidrog Holmen till en klimatnytta på 6,9 miljoner ton koldioxid, enligt beräkningar från en oberoende konsult. Det är ungefär lika mycket som 15 procent av utsläppen i Sverige.

Vår tids utmaning är att möta behoven från en växande befolkning, samtidigt som vi behöver minska vår negativa klimatpåverkan genom att ställa om till fossilfritt och förnyelsebart. För att klara det behöver vi bruka skogen mer, inte mindre.

Anna Baglioni, chef för region syd, Holmen Skog

Annons
Annons
Annons
Annons