Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Sverige skall slå vakt om FN-stadgan

Den statsbärande ideologin i Israel är (med ett krångligt ord) exceptionalistisk. Idén om det utvalda folket ska berättiga Israel till undantag (exception) från de internationella lagar som gäller för världssamfundet i övrigt.
Publicerad 20 maj 2018
Detta är en opinionstext i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Det senaste exemplet är bombangreppet mot Syrien 10 maj som strider mot internationell lag. Israels angrepp var sannolikt samordnat med att USA frånträdde Säkerhetsrådets resolution 2231 om Iran och kärnteknik.

Det föregicks inte av någon iransk provokation som påståtts av västmedia. Iran, liksom Ryssland, är i Syrien på inbjudan av Syriens legitima regering för att värna Syriens integritet mot utländskt angrepp och har inget intresse av väpnad konflikt med den militära tungviktaren Israel.

Annons

I supermakten USA är exceptionalismen sedan länge förhärskande. Den är arvtagare till den västliga kolonialismens ideologi om den vita mannens börda, uppgiften att tygla och leda lägre stående folk. Den västliga civilisationen påstås ge mänskliga rättigheter, demokrati och feminism, som det numera heter.

En hycklande och mot den krigiska verkligheten stridande beskrivning. Denna falska humanism är en förevändning för att dölja ansvaret för alla miljoner döda, flyktingar och sönderbombade samhällen. Exceptionalism är rasismens grund och ideologisk täckmantel för krassa materiella intressen: Plundring, utsugning och underordning av resten av världen.

När president Trump frånträder FN:s säkerhetsråds bindande resolution om Iran är det ett folkrättsbrott legitimerat utifrån synen på USA som undantag. Detta sker bara några veckor efter att USA, Storbritannien och Frankrike utsatte Syrien för ett folkrättsstridigt missilangrepp under förevändning av en, som nu bevisats, påhittad gasincident.

F.d. utrikesministern Hans Blix förklarade i en intervju i TV4 att USA:s beslut är ett mycket allvarligt brott mot FN-stadgan som riskerar att undergräva hela FN-systemet. Också Federica Mogherini, utrikespolitisk talesperson i EU, understryker att inget enskilt land har rätt att frånträda resolutionen eftersom det är en enhälligt antagen och bindande resolution i Säkerhetsrådet.

Men Sveriges utrikesminister Margot Wallström svävar på målet. Hon beklagar visserligen Trumps beslut, men talar om FN-resolutionen som om det vore ett avtal när det är något mycket större än ett bilateralt avtal mellan två nationer. Hon nämner inte Säkerhetsrådsresolutionen och att den är bindande.

Samma dag (7 maj) som USA meddelade brottet mot Säkerhetsrådets resolution ingick försvarsministrarna i Finland, Sverige och USA efter stort hemlighetsmakeri och frånvaro av debatt ett militärt fördjupningsavtal. Det är ännu ett steg i riktning mot att militärt inordna Sverige i den aggressiva supermaktens intressesfär.

Sveriges traditionella alliansfrihet, det som kallas 1812 års Bernadottepolitik, innebär att tala med stormakter men inte ingå pakter med dem. Den politiken är också idag den som skulle gynna svensk säkerhet och stabilitet i närområdet.

När nu Sverige under juli ska vara ordförande i Säkerhetsrådet bör Sverige bidra till världsfreden genom att tala klarspråk om USA:s (och Israels) folkrättsbrott och slå vakt om FN-stadgan.

Ulf Bjerén, Karlskrona

Annons
Annons
Annons
Annons