Tur och skicklighet räddade Sverige

Insändare ,

Kommentar till insändare i Sydöstran, 27 oktober med rubriken "Nato och kärnvapen en ödesfråga." Det var inte medlemskap i Nato som gjorde att Sverige höll sig utanför två världskrig, det var tur och skickliga politiker som räddade Sverige.

Man måste kunna sin historia! Nato som även är känd som Atlantpakten, fastställdes genom undertecknande av det Nordatlantiska föredraget den 4 april 1949.

Föredragsorganisationen (igångsatt 1951) utgör ett system med kollektivt försvar där dess medlemsstater är överens om att ömsesidigt försvara varandra mot yttre angrepp. Här ser vi varför Nato grundades, det var efter de två världskrigen.

Man använder ofta kärnvapen som ett argument att Sverige inte skall gå med i Nato, genom de kärnvapen som USA, Storbritannien och Frankrike besitter. Notera att det är dessa länder, och inte NATO i sig självt, som förfogar över kärnvapnen. Inget annat land som tillhör Nato har kärnvapen placerat i sitt land.

Vi har vi genom vårt medlemskap i EU, liksom kärnvapenstaterna Storbritannien och Frankrike, skrivit under en solidaritetsförklaring (artikel 222), som inkluderar en formulering om att ”mobilisera alla instrument som står till dess förfogande, även de militära resurser som medlemsstaterna tillhandahåller” i händelse av ”terroristattack” eller ”katastrof som orsakas av människor”.

Med insändarskribenternas resonemang om ett inträdde i Nato där kärnvapen skulle placeras i Sverige är det i så fall problematiskt kring svenskt medlemskap EU. Då borde ni i konsekvensens namn propagera för ett svenskt utträde ur EU.

Det pågår för närvarande en beredning av ett värdlandsavtal med NATO, vilket skulle göra det enklare att låta militär personal från NATO-länderna öva eller operera på svenskt territorium. Initiativet kommer från Sverige, att det inte på något sätt är nytt att utländska trupper övar på svensk mark såg vi senast vid storövningen Baltops i Skåne i somras, och att det även fortsättningsvis kommer att krävas en inbjudan från svensk sida för att så ska få ske.

Det är ganska intressant att ni som skall representera den sittande regeringen med S, V och MP skriver på det sättet som ni gör. DN publicerade en debattartikel av försvarsministern Peter Hultqvist, (S), den 2015-08-31, med följande citat, ”Ett stärkt eget försvar i kombination med fördjupat militärt samarbete är den naturliga utvecklingen av alliansfriheten. USA har en nödvändig roll att spela i Europas säkerhet, och Sveriges samarbete om övning, forskning och internationella operationer bör fördjupas."

I en osäker omvärld bygger Sverige sin säkerhet tillsammans med andra demokratier. Vi inom Kristdemokraterna är överens och beslutade på rikstinget att verka för att Sverige ska ansöka om medlemskap i Nato.

Bengt Jönsson

Ordförande i Kristdemokraterna Karlskrona

Pelle Nordensson

Sekreterare i Krisdemokraterna Karlskrona