Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Vi stärker Blekinge, Sverige och Nato

Blekinge har länge haft stor betydelse i det militära och civila försvaret av Sverige. I skyddet av vårt land och vår sjöfart spelar våra hamnar en central roll.
Motståndskraft • Publicerad 17 april 2024
Detta är en insändare i Sydöstran. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Fredrik Edwardson marinbaschef och landshövding Ulrica Messing
Fredrik Edwardson marinbaschef och landshövding Ulrica MessingFoto: Mattias Mattisson
Flottiljchef Anders Jönsson
Flottiljchef Anders JönssonFoto: Mattias Mattisson

Detsamma gäller F 17 i Ronneby som har en viktig geografisk placering för beredskap och luftförsvar av sydöstra Sverige. Som en del av Natoalliansen är vi beredda att försvara samtliga medlemsstater inom och utanför Sveriges gränser.

I Blekinge finns mycket att värna om. Här finns Sveriges största marinbas, robust flygflottilj och hemvärnsförband tillsammans med en stark försvarsindustri. Alliansen stärker vår stabilitet och säkerhet men det ställer också nya krav på oss. Samarbete är vägen framåt för att säkra demokrati, fred och frihet i en orolig tid.

Annons

Skyddet av Sverige och alliansen, sjöfart och kritisk infrastruktur till sjöss, kommer bland annat att utgå från Blekinges hamnar. Till det behövs robust infrastruktur i form av satsningar på våra vägar, järnvägar och hamnar.

Sydostlänken är därför viktig för Blekinges utveckling och för Sveriges totalförsvar. Den framtida kopplingen mellan kustbanan och Södra stambanan blir en länk till våra hamnar som är viktiga transportnoder för Sverige och alliansen.

Detsamma gäller Ronneby som är en av landets flygplatser med statlig rådighet som uppfyller Natos högt ställda krav på totalförsvar. Som allierade får flottiljen en mer framträdande roll i övervakningen av Östersjöområdet.

I Blekinge växlar vi därför upp och stärker vår säkerhet, uthållighet och försvarsförmåga ytterligare. Nu höjer vi takten genom att:

– Erbjuda värdlandsstöd och förbereda oss på att ta emot allierade trupper vilket innebär leverans av livsmedel, samhällsservice, renhållning, uppställningsplatser, el och drivmedel.

– Accelerera Marinens och Flygvapnets tillväxt utan att göra avkall på vårt ansvar att försvara Sverige och våra allierade – dygnet runt, året om.

– Integrera Flygvapnet och Marinen i Natos luft- och robotförsvar.

– Krigsplacera personal tillsammans med kommuner och myndigheter för att bemanna samhällsviktiga funktioner inom till exempel vård, barnomsorg, äldreomsorg och räddningstjänst.

– Öva på in- och utrymning av civilbefolkning.

Natomedlemskapet har stor påverkan på vårt län. Det ställer krav på oss som leder det militära och civila försvaret men också på dig som medborgare. Tillsammans säkerställer vi att totalförsvaret fungerar så att Sverige, våra allierade, vår frihet och demokrati kan försvaras.

”Natomedlemskapet har stor påverkan på vårt län. Det ställer krav på oss som leder det militära och civila försvaret men också på dig som medborgare.”
Landshövding Ulrica Messing, Marinbaschef Fredrik Edwardson och Flygflottiljchef Anders Jönsson.
Annons

Genom att höja vår beredskap i Blekinge stärker vi hela Sveriges motståndskraft!

Ulrica Messing, Blekinges landshövding

Fredrik Edwardson, Marinbaschef Karlskrona

Anders Jönsson, Flygflottiljchef F 17 Ronneby

Annons
Annons
Annons
Annons