Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Karlshamns AB vill fortsätta släppa ut i hamnbassängen

KARLSHAMN Karlshamns AB vill få tillstånd att släppa ut 750 kilo syreförbrukande ämnen per dygn i hamnbassängen, liksom 16 kilo totalfosfor och 120 kilo fibrer och partiklar.
Det är en minskning jämfört med de provisoriska miljövillkor som företaget arbetar under idag.
Samtidigt är det en ökning jämfört med de verkliga utsläppen från Karlshamns ABs reningsverk.
Karlshamn • Publicerad 10 januari 2001

För fyra år sedan gav Koncessionsnämnden för miljöskydd - som är föregångare till den nuvarande Miljödomstolen - tillstånd för Karlshamns ABs produktion. Samtidigt fick företaget ålägganden att vidta ett antal åtgärder och göra olika undersökningar, och dessutom fick man provisoriska utsläppsvillkor:

Det vatten som kommer ut från reningsverket får inte innehålla mer än 1 300 kilo kemiskt syreförbrukande ämnen (COD) om dagen räknat som årsmedelvärde och gränsvärde.

Annons

För totalfosfor var motsvarande siffror 30 kilo om dagen, och för suspenderande ämnen, dvs fibrer och partiklar, 400 kilo om dagen.

> Satsat 37 miljoner

Dessutom fick man tillstånd till en något högre siffra som månadsmedelvärde än som årsmedelvärde, på grund av fluktuationer i produktionen och på grund av att Karlshamns ABs reningsverk också tar emot processvatten från andra företag på Västra Kajen, främst Carlshamn Mejeri.

Under de år som gått sedan det provisoriska tillståndet har man genomfört ett antal åtgärder för sammanlagt 37 miljoner kronor för att möta miljökraven.

Bland annat har man försökt minska flödet av processvatten till reningsverket genom att leda förbi det vatten som redan är tillräckligt rent. Man har också infört olika typer av förbehandlingar av delar av processvattnet innan det kommer till reningsverket, bland annat fettavskiljning och kalkfällning.

> Minskat belastningen

De här åtgärderna har lett till att man minskat belastningen på reningsverket med 30 procent av vattenflödet och 20 procent av de syreförbrukande ämnena.

Reningsverket har byggts om, med andra typer av reningsbassänger och filter. 1999 togs det ombyggda reningsverket i drift, och sedan dess har man lagt ner mycket arbete på att trimma anläggningen.

Karlshamns AB menar i sin ansökan att man nu har en modern, intrimmad reningsanläggning med för branschen bästa tillgängliga teknik, och att det inte finns någon anledning att överväga att installera ny reningsutrustning.

> Nej till citronsyra

Annons

Ett av de villkor som koncessionsnämnden ställde var att företaget skulle pröva att använda citronsyra istället för fosforsyra vid rening av olja. Men det menar Karlshamns AB är ett orimligt krav. Det skulle kräva att man byggde ett helt nytt reningsverk.

Man är inte heller beredd att flytta utsläppspunkten i vattnet från hamnbassängen inne i Karlshamn till en plats längre ut i Karlshamnsfjärden. En sådan förlängning av utloppstuben skulle kosta 4 miljoner kronor.

Eftersom produktion ligger betydligt lägre än vad man har tillstånd till, så har det inte varit några problem att klara de provisoriska miljövillkoren.

> Utsläppen

De nya värden som Karlshamns AB föreslår är beräknade på den produktion man har tillstånd för och ligger alltså en bra bit över dagens utsläpp, eftersom produktionen är betydligt lägre.

De nuvarande utsläppen är 330 kilo kemiskt syreförbrukande ämnen om dagen, 8 kilo fosfor, 9 kilo kväve och 40 kilo partiklar.

De nya gränsvärden och riktvärden (dvs värden som inte får överskridas utan att man vidtar åtgärder) som föreslås är:

750 kilo kemiskt syreförbrukande ämnen (COD) per dygn, räknat som årsmedelvärde och gränsvärde, respektive 900 kilo per dygn räknat som månadsmedelvärde och riktvärde.

16 kilo totalfosfor per dygn (20 på månads- och riktvärdet), och 120 kilo (respektive 170 kilo på månads- och riktvärdet) partiklar, dvs suspenderande ämnen.

> Lösningsmedel

Annons

Företaget föreslår också att lösningsmedel som aceton och hexan endast får släppas ut i avloppsvattnet i den utsträckning de inte stör driften vid reningsverket.

Miljödomstolen kommer att avgöra frågan i vår. De som har synpunkter på Karlshamns ABs vattenutsläpp - t ex kommunen och länsstyrelsen - har tiden fram till 23 februari på sig för att yttra sig.

Jan Hinderson
Så här jobbar Sydöstran med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons