Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Miljöskandal hotar Sternö

Miljögifter har upptäckts i marken och i grundvattnet på Sternö.
Det är mycket höga halter av kvicksilver, diklorfenol och pentaklorfenol som hittats i jordlagren och i två brunnar.
Karlshamn • Publicerad 10 mars 2001

Platsen där miljögifterna hittats har av flera politiska partier pekats ut som perfekt för framtida villbebyggelse, efter att Ballast Syd upphört med sin täktverksamhet.

– Undersökningen är helt färsk och vi har inte hunnit titta på den än. Men det här måste vi undersöka noga, säger Leif Abrahamsson på miljökontoret i Karlshamn.

Annons

I samband med att Ballast Syd lämnade in sin nya täktansökan förra hösten, beslutade länsstyrelsen om en miljögeoteknisk undersökning på en del av Sternö.

> Ville kontrollera

Syftet var att bedöma markens miljöstatus. Området som undersökts är 150 x 100 kvadratmeter stort.

Inom fastigheten bryter idag Ballast Syd sten, som krossas till makadam eller stenmaterial.

Det var miljökontoret i Karlshamn som ville ha markbiten på Sternö närmare kontrollerad, med tanke på verksamheten som bedrivs där idag.

Inom det analyserade området fanns tidigare en timmerterminal, som rötskyddsbehandlade sitt virke.

> Gifter från rötskyddet

Miljögifterna som nu hittats i marken och i vattnet kommer sannolikt från hanteringen av rötskyddet.

I undersökningen som utförts av Tyréns Infrakonsult AB, har prover tagits i både marken och grundvattnet.

Området avgränsas i öster av Sternö Vindhamn. I söder och väster bildar ett flertal vägar en gräns och i norr markerar bebyggelsen ett stopp för verksamhetsområdet.

Annons

Det är bland annat på den platsen som flera politiker kan tänka sig en framtida villabebyggelse.

> Mycket allvarligt

Bedömningen som Tyréns Infrakonsult gör i sin rapport är att föroreningsnivån i grundvattnet och industrivattnet är mycket allvarlig, enligt Naturvårdsverkets klassificeringssystem.

Marken har genomsläppliga jordarter och topografin varierar kraftigt. Därför bedöms förutsättningarna för spridning av föroreningar som betydande.

Ett av proven som tagits i en provgrop visar att risken för ett läckage av gifter till hamnen är mycket stor. Allrahelst om schaktning sker under grundvattenytan.

Tyréns Infrakonsult menar att risken för akuta miljörisker är liten när det gäller de ämnen som hittats i jordlagren.

> Mycket kvicklsilver

Men grundvattenproverna visar att miljön i hamnen allvarligt kan påverkas av utsläpp av ämnet pentaklorfenol. Med tanke på den också mycket höga kvicksilverhalten, mer än tio gånger högre än riktvärdet, bör undersökningar göras för att ta reda på hur stor utbredningen av de miljöfarliga ämnena hunnit bli. Det slår konsulten fast i analysen.

> Stängdes för 30 år sedan

Timmerterminalen stängdes redan för 30 år sedan. Men miljögifterna har uppenbarligen stannat kvar både i marken och i grundvattnet i alla år.

Annons

– Jag kan inte kommentera det här på annat sätt än att vi måste läsa igenom rapporten och sedan vidta åtgärder. Detta kommer vi på miljökontoret sannolikt att göra tillsammans med länsstyrelsen, säger Leif Abrahamsson.

Om det visar sig att miljögifterna riskerar att sprida sig ut i hamnen och att halterna är höga, kan hela området behövas saneras. Vem som ska ansvara för en sådan sanering är oklart. Idag ägs marken av Karlshamns Hamn AB.

– Det kan bli kommunen, markanvändaren eller länsstyrelsen. Men i första hand måste vi undersöka hur stora riskerna är för att föroreninagrna ska sprida sig.

> Inga kommentarer

Sydöstran sökte igår förgäves ansvariga på länsstyrelsen för en kommentar. Tjänstemannen som håller i ärendet var sjukanmäld under fredagen.

Milan Djelevic
Så här jobbar Sydöstran med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons