Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Gästledare: Demokrati och marknadsekonomi

Göran Persson sa, fritt citerat, att ”marknaden är en förträfflig tjänare men en fruktansvärd herre.”
Publicerad 14 januari 2022
Sydöstrans ledarsida delar arbetarrörelsens grundläggande värderingar.
Ola Möller, riksdagsledamot för Socialdemokraterna, skriver gästledare i lördagens Sydöstran.
Ola Möller, riksdagsledamot för Socialdemokraterna, skriver gästledare i lördagens Sydöstran.Foto: Henrik Montgomery/TT

Orden klingar i mitt huvud när jag ser ut över dagens Sverige. Marknad efter marknad sviker samhället. Skolmarknaden, vårdmarknaden, bostadsmarknaden och nu senast elmarknaden. Verksamheter som tidigare varit i gemensam ägo eller under stark kontroll, har avreglerats med intentioner som sjungit marknadens lov. Intentioner som grundat sig i teoretiska föreställningar och modeller. Intentioner som inte klarat verklighetens prövning.

Välfärdssamhället är en i grunden kompensatorisk konstruktion. ”När du är som svagast ska samhället vara som starkast” för att citera en annan socialdemokratisk statsminister.

Annons

Marknader är bra på mycket men att ta hänsyn är inte en av dessa. Politikens uppgift är bland annat att tämja marknaderna och reglera dessa för att tjäna samhällets gemensamma syfte. Där det inte går eller där riskerna är för stora för att regleringarna misslyckas ska det inte finnas några marknader.

Skolan, vården och omsorgen är otvivelaktigt sådana verksamheter. Bostadssektorn mår bra av marknadsinslag i form av egna hem och det delvis kooperativa inslaget bostadsrätter. Elproduktion och distribution gynnas av att vara gränsöverskridande för att kompensera för olikheter i elproduktionen över kontinenter. Men ohämmad marknad eller väldigt svag styrning ger vinstintresset för stort genomslag och skapar orimliga effekter.

Frågan om marknader är på sätt och vis tvådelad. Dels är det en fråga om vad resurserna går till. Ska pengar som avsätts till undervisning kunna gå till vinstutdelning som ett tydligt exempel. Dels är det en fråga om kontrollen och insynen. Hur säkerställer vi att rätt utbildning, vård eller bostäder ges och produceras. Historiskt har vi valt att organisera saker offentligt. Allmännyttan är ett lysande exempel hur en sektor hanterats för att styra efter behov istället för efter enbart ekonomisk efterfrågan.

”Jag vill vara tydlig med att marknader behövs och att marknadsekonomi är en viktig del av ett modernt samhälle. Mycket innovation och utveckling sker på marknader. Många verksamheter blir effektivare när marknaden får agera utan för stora inskränkningar. ”
Ola Möller, socialdemokratisk riksdagsledamot

Jag vill vara tydlig med att marknader behövs och att marknadsekonomi är en viktig del av ett modernt samhälle. Mycket innovation och utveckling sker på marknader. Många verksamheter blir effektivare när marknaden får agera utan för stora inskränkningar.

För politiken handlar det om att hitta rätt balans och att låta marknaderna agera där dom gör mer nytta än skada. Likaså är det politiken som bär det samlade demokratiska ansvaret för samhället varför det också är politiken som via demokratin måste ha en rimlig kontroll.

Pandemin, skolans utmaningar, bostadsbristen och nu senaste elpriserna har med all önskvärd tydlighet visat att marknadsexperimenten har gått för långt. Vi måste ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden.

Ola Möller, socialdemokratisk riksdagsledamot

Annons
Annons
Annons
Annons