Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Läsarkommentar: Sverigedemokraterna rullar inte på tummarna

Tack Sandra Bizzozero för din krönika, där du tar upp viktiga aspekter av den svenska välfärden och dess koppling till tillväxt. Det är glädjande att se ditt nyfunna engagemang för dessa frågor, vilket vi inte sett tidigare. Men jag känner ändå att det är nödvändigt att bemöta några av dina påståenden.
Tillväxt • Publicerad 7 juli 2024
Sydöstrans ledarsida delar arbetarrörelsens grundläggande värderingar.
Christopher Larsson, Sverigedemokraterna, håller inte med om den bild Sandra Bizzozero målar upp i sin krönika.
Christopher Larsson, Sverigedemokraterna, håller inte med om den bild Sandra Bizzozero målar upp i sin krönika.Foto: Mattias Mattisson

Att Sverigedemokraterna tillsammans med våra samarbetspartier i Karlskronaalliansen sitter och rullar tummarna är något som inte kunde stämma mindre. Sedan vi tog över efter åtta år av socialistiskt vanstyre ser vi nu hur Karlskrona ökar i näringslivsrankingen.

Insatser som “En väg in” som vi tidigt drog igång i kommunen har gett effekt och vi ser att företagare uppskattar den lättare och snabbare dialogen från kommunen. Vi kommer självklart fortsätta på samma bana för att göra Karlskrona mer vänligt för företagare och att ta vara på Karlskronas framtida utveckling de kommande åren.

”Vi ser till att skattepengarna används effektivt och verkligen kommer medborgarna till nytta, snarare än att försvinna i ineffektiva projekt.”
Christopher Larsson, Gruppledare Sverigedemokraterna Karlskrona
Annons

Jag vill också kraftigt understryka att Sverigedemokraterna tillsammans med regeringen arbetar intensivt för att stärka välfärden i vårt land. Vi har tillfört betydande resurser till äldreomsorgen, vården och skolan, där vi i senaste regeringsbudgeten satsade 16 miljarder kronor till välfärden. Genom våra satsningar har vi kunnat säkerställa att fler får tillgång till den vård och omsorg de behöver, och att våra barn får en bättre utbildning. Vi ser till att skattepengarna används effektivt och verkligen kommer medborgarna till nytta, snarare än att försvinna i ineffektiva projekt.

En trygg välfärd kräver också ett tryggt samhälle. Därför har vi genom förhandlingar med regeringen fått igenom en rad olika straffskärpningar och genomför flera åtgärder för att öka säkerheten i Sverige. Vi har satsat på polisen och rättsväsendet för att bekämpa brottslighet och stärka rättssäkerheten. Vi har även tagit krafttag mot segregationen i samhället som under många år skapat parallellsamhällen i många delar av landet.

Vi delar din uppfattning om att ekonomisk tillväxt är viktig för att finansiera välfärden. Sverigedemokraterna arbetar för att skapa en hållbar ekonomisk tillväxt genom att stödja svenska företag och främja innovation. Vi har föreslagit och genomfört flera åtgärder för att förbättra företagsklimatet och minska byråkratin.

Bland annat har vi genomfört följande: uppgradering av Verksamt.se, stöd till kommuners arbete med att erbjuda fler digitala tjänster för företag, en översyn av föreskrifter i syfte att förenkla för företag, att stärka myndigheternas arbete med service, bemötande och tillståndsgivning samt en satsning på länsstyrelserna för att förbättra kontakterna med företag. Satsningarna gynnar både små och stora företag och vi kan genom detta skapa fler jobb och öka sysselsättningen för att säkra en stabil inkomstbas för välfärden.

En annan viktig del i att främja ekonomisk tillväxt och trygghet är att säkerställa att vi har en pålitlig och hållbar energiförsörjning. Vindkraften som ni vurmar för är inte det, och har ofta lyfts fram som en lösning, men det är viktigt att vi är realistiska och ser till hela energisystemets stabilitet. Vindkraft är intermittent och beroende av väderförhållanden, vilket innebär att vi också måste ha planer för att hantera perioder när vinden inte blåser.

Vi förespråkar en balanserad energimix där kärnkraften spelar en central roll för att säkerställa en stabil och pålitlig energiförsörjning som kan möta industrins och samhällets behov.

Industrin är ryggraden i vår ekonomi och en källa till många arbetstillfällen. Vi har arbetat för att skapa bättre förutsättningar för industrin genom att sänka kostnader och förenkla regleringar. Sverigedemokraterna står självklart bakom att fortsätta forskning och utveckling inom vår industri i Sverige, däremot behöver projekten vara seriösa och inte bestå av ett hållbart luftslott som vi kastar skattepengar på.

Jag vill betona att vi är ett parti som sätter Sverige och svenska medborgare i första rummet. Vi arbetar för att alla svenskar ska ha samma möjligheter och rättigheter, oavsett bakgrund. Vår politik bygger på en realistisk syn på de utmaningar vi står inför och på konkreta lösningar för att möta dessa utmaningar.

Christopher Larsson

Gruppledare Sverigedemokraterna Karlskrona

Annons
Annons
Annons
Annons