Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Ledare: Anna-Caren möter Sydöstran

Sydöstran träffar landsbygdsministern Anna-Caren Sätherberg när hon gjorde ett tvådagarsbesök i Blekinge.
Blekinge • Publicerad 5 september 2022
Sydöstrans ledarsida delar arbetarrörelsens grundläggande värderingar.
Anne-Caren Sätherberg, landsbygdsminister (S) möter Sydöstrans politiske chefredaktör Stig-Björn Ljunggren för ett samtal.
Anne-Caren Sätherberg, landsbygdsminister (S) möter Sydöstrans politiske chefredaktör Stig-Björn Ljunggren för ett samtal.

Socialdemokraterna kör i denna valrörelse en ”treenighet” om att bekämpa segregationen, ta kontrollen över välfärden och genomföra en klimatomställning. Men du har som landsbygdsminister din egen treenighet?

– Ja det är mina tre ”k:n”. Kapital. Kompetens. Kommunikation …

Annons

Så vad står det för?

– Kapital handlar exempelvis om att den finansiella sektorn stänger sina bankkontor och tar därmed bort möjligheten för företagare att få en lokal bedömning. När det sker av någon från andra ställen försvårar det. I glesbygd blir det svårare att få lån för att bygga ett hus eftersom de får så låga värden. Bristen på kapital är en bromsfaktor för landsbygdens utveckling.

Du pratar också om kompetens?

– Ja, det handlar om tillgången på möjligheter att studera vidare och ändå bo kvar, digitaliseringen kan göra att vi pluggar på distans, för den som bor i glesbygd. Dessutom, om det efterfrågas en person med viss kompetens kommer den personen kanske att ha med sig någon annan, som också måste kunna försörja sig. Här finns det mycket vi måste göra …

Och här kan K för ”kommunikation” komma in?

– Jag kan ta mig själv som exempel. Jag kommer från en plats där det förr var kanske 100 personer som bodde, det fanns tre affärer och en kiosk. Men så lades allt ner. Då blir det nödvändigt med kommunikationer. Folk fick hitta nya sätt att åka tillsammans. Men bil behövs, men måste bli klimatsmarta. Vi måste få drivmedel som vi kan producera själva. Det måste finnas bredband förstås, så att alla kan koppla upp sig. Även på skärgårdsöarna som här i Blekinge. Det är en viktig hygienfaktor för att landsbygden ska kunna utvecklas.

Men hur ser framtidsmöjligheterna ut egentligen?

– Vad som är spännande just nu är att man talar om behovet av ökad grad av svensk självförsörjning. Och då är det landsbygdens råvaror så pratar. Vi pratar om skogens resurser och jordbrukets försörjningsförmåga, vi pratar gröna näringar. Vi ser hur varorna kan börjar förädlas på plats och inte bara skickas iväg. Det skapar en annan typ av självkänsla när råvarorna inte bara försvinner ut.

Det här är väl en av dagens starka trender, att köpa lokalproducerat, Rekoringar och Bondens Marknad etc …

– Ja, tidsandan handlar om närproducerat. Men till detta kommer också klimatfrågan förstås, och allt förstärkt av kriget. Det blev också tydligt under pandemin då vi fick allt mer svenskproducerat. Vi föreslår exempelvis att ursprungsmärka maten på restaurangerna ..

Annons

Får man göra det för EU?

– Finland har det, Frankrike och Spanien. Vi tror att vi ska klara allt detta och då får landsbygden stora möjligheter, vi ska klara klimatomställningen, skaffa fler nya jobb där råvarorna finns.

Så vad säger du om Blekinge?

– Det här är andra besöket på kort tid, det är ju Sveriges trädgård och intressant att se hur mycket produktion som finns, hur man jobbar med att skapa en egen försörjningsförmåga med insatsvaror, eller klarar elförsörjningen med solceller. Det gäller att bryta beroendet av sådant som man inte kan påverka, exempelvis oljepriset genom biodrivmedel

Men så har vi en ideologisk fråga också – vad är enligt dig socialdemokratins idé?

– För mig är den att hela tiden ta tillvara på möjligheterna och se till att alla är med på det. Jag tycker att socialdemokratin är duktig på att se helheten. Det innebär för mig som landsbygdsminister att arbeta för att alla ska ha tillgång till bra vård och skola, schysta försäkringar och jobb i hela landet.

En ideologi inriktad på möjligheterna alltså?

– Ja, se till att ta tillvara på möjligheterna och att alla får vara med att bidra så gott det går, och den som inte kan ska få hjälp att komma vidare.

Men det har väl gått rätt så bra för socialdemokraterna att göra detta – men det har börjat gå lite sämre?

”Ser vi på socialdemokratin i Sverige så har partiet fortfarande opinionssiffror som andra beundrar oss för. Det har också kommit upp nya frågor som folk tycker är viktiga, och som socialdemokratin inte varit så bra på.”
Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg, intervjuad av Stig-Björn Ljunggren

– Ser vi på socialdemokratin i Sverige så har partiet fortfarande opinionssiffror som andra beundrar oss för. Det har också kommit upp nya frågor som folk tycker är viktiga, och som socialdemokratin inte varit så bra på. Samtidigt så ser vi att vi fortfarande är störst, många tycker att vi hanterar kriser och tuffa tider väldigt bra, därför att vi ser helhet, stöttar dem som har det tuffast, så att alla ska kunna vara med på resan.

Annons

Läget är, som du beskriver det, rätt så ljust framöver, både för Sverige och socialdemokratin?

– Det ser mycket positiv ut, om vi tar hela klimatomställningen och den nyindustrialiseringsstrategi vi har för att en ny grön industrin ska växa fram. Men alla ska vara med. Nu är det på riktigt!

Stig-Björn LjunggrenSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons