Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Ledare: Fråga Stikkan

Sydöstrans frågespalt diskuterar allt med läsarna, högt som lågt. Intet mänskligt är oss främmande.
Frågor/Svar • Publicerad 10 maj 2024
Sydöstrans ledarsida delar arbetarrörelsens grundläggande värderingar.
Tunneldning är ok om vi pratar med grannarna först, vi behöver inte fråga Herr Klewen om lov.
Tunneldning är ok om vi pratar med grannarna först, vi behöver inte fråga Herr Klewen om lov.Foto: Stig-Björn Ljunggren

Extra val

Vad tycker Sydöstran om förslaget att Ronneby Kommun bör genomföra ett extra val med tanke på den cirkus som råder i politiken?

”Skäms”

Annons

Extra val är en möjlighet som rätt nyligt införts för att kunna lösa politiska kriser av den typ som nu präglar Ronneby. Det som krävs är att 2/3-delar av fullmäktige röstar för detta.

Men vi tycker att det är ett instrument som bör användas ytterst sparsamt, och detta av flera skäl.

För det första är extra val något som kostar. Dels pengar och framförallt tär det på medborgarnas förtroendekapital. Folk betalar skatt som finansierar bland annat partiernas verksamhet och kan därför förvänta sig att dessa ska se till att sköta sina plikter utan strul.

För det andra är det inte säkert att ett val skapar ett nytt läge. Kanske röstar folk som vanligt och då är processen tillbaka till nolläge. För ytterst får väljarna de politiska företrädare de förtjänar ...

För det tredje kanske det räcker med ett hot om extra val för att partierna ska ta sig samman.

Men gör de inte detta så finns alltid möjligheten att samla in namn för att genomföra en folkomröstning. Det krävs att 10 procent av de röstberättigade skriver under en sk ”folkinitiativ” för att detta ska ske.

Blekingeposten

Blekinge-Posten ska upphör. På 60-talet var jag aktiv i SLU och läste gärna BP. En bra tidning som skrev om det som hände i olika delar av Blekinge.

Min fråga: Är andra s.k. fådagarstidningar också hotade i det ändrade presstödet?

”Pensionär”

Det enkla svaret är att alla papperstidningar idag, vare sig de är flerdagars eller fådagars, är hotade. Dels av minskat mediestöd, dels av minskat läsande.

Annons

Möjligtvis kommer det att bli fler fådagarstidningar eftersom de som idag kommer under hela veckan tvingas dra ner på utgivningen ...

Resultatet kommer i vilket fall att inte bara innebära vita geografiska fläckar i den mediala bevakningen utan också minskad bredd i den politiska representationen när små nischade grupper blir av med stöd.

Detta är en del av det ”paradigmsskifte” som den politiska ledningen av Sverige vill genomföra. Så när vi sörjer att utmärkta tidningar som Blekinge-Posten lämnar in har vi samtidigt att se fram emot det som komma skall där en ny politisk regim skapar ett nytt Sverige. Där en störande mångfald inte längre ska irritera makthavarna och folk lära sig att veta hut.

Elda i tunna

Ledartexten ”Elda på i tunnan” var väldig okunnig. För det första tog Miljööverdomstolen i Dom 2007-09 Mål nr M 8206-06 rätt för kommunerna att förbjuda eldning av trädgårdsavfall eftersom det tillhör hushållsavfall.

Därefter har de flesta kommuner förbjudet eldning av trädgårdsavfall i detaljer planerade områden på grund av miljöskäl eftersom det sker hälsofarliga utsläpp i röken med stöd av miljöbalken.

Sedan kom nu EU beslut att trädgårdsavfall skall återvinnas eftersom det är en naturresurs. Det står inte i EU:s beslut om det är tillåtet att eldar eller ej. Men det står att det inte får bullra eller luktar. Det kan bli väldiga olägenheter när man eldar det i tättbebyggda område där många hus har mekanisk ventilation och bostad fylls med rök.

Jag hoppas med detta korta svar att du förstår varför man inte skall elda. De politiker som du hänvisa till är inte säkert att dom kommer med till EU.

Krister

Det är helt rätt, det är inte EU som förbjudit oss att elda. Utan det är svenska myndigheter som valt att tolka EU på detta sätt. Ett typiskt exempel på sk ”överimplementering” från svensk sida. Vilket också framgår av ledartexten.

Sen är det självklart att den som eldar i sin trädgård måste ha samråd med grannarna. Det gör vi också när vi bygger ut, har fest eller på annat sätt kan störa idyllen. Vi klipper inte gräsmattan med motorklippare klockan 7 en söndag morgon exempelvis.

Annons

Att hänsynsfullt elda i trädgården är en sedvanerätt som vi ska upprätthålla, även om höga vederbörande har andra planer. Visst, ska trädgårdsavfallet nu återvinnas som resurs så är kommunen välkomna att hämta detta. Vi kan lägga en prydlig hög på lämplig plats.

Om planen är att vi i egenskap av undersåtar ska leverera avfallet så att det kan omvandlas till energi - som vi sen ska betala i egenskap av konsumenter - så tror jag att det är snetänkt.

Vi ägnar oss inte åt leveranser på order. Vi är nämligen emot en feodal stat där Herr Klewen kan avkräva oss dagsverken.

PS: För er som glömt: Herr Klewen är den tyske fogde i Vilhelm Mobergs ”Rid i natt” som försöker avtvinga bönderna dagsverken.

Stig-Björn LjunggrenSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons