Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Ledare: Har vi pantat oss hos jänkarna?

Sydöstran har under den senaste veckan fått en uppsjö av insändare och frågor om DCA-avtalet, alltså överenskommelsen mellan Sverige och USA (Agreement on defense cooperation between Sweden and the United States of America) om militärt samarbete mellan länderna.
DCA-avtalet • Publicerad 25 mars 2024
Sydöstrans ledarsida delar arbetarrörelsens grundläggande värderingar.
Heléne Björklund socialdemokratisk riksdagsledamot Blekinge
Heléne Björklund socialdemokratisk riksdagsledamot BlekingeFoto: Stig-Björn Ljunggren

Vad är lämpligare än att reda ut vad detta avtal handlar om och innebär än att fråga den socialdemokratiska riksdagsledamoten Heléne Björklund? Hon sitter i försvarsutskottet och är därför kunnig i frågan.

Varför har vi tecknat detta avtal? Vi har ju kommit med i Nato?

Annons

– Avtalet utgår från Folkrätten och FN-stadgan från 1945 om förmågan att stå emot väpnade angrepp. Arbetet med avtalet påbörjades av den socialdemokratiska regeringen och dåvarande försvarsminister Peter Hultqvist. Detta var innan Sveriges beslut om att söka medlemskap i Nato. USA har liknande avtal med flera europeiska länder, däribland Norge. Förhandlingar pågår med Danmark och Finland.

Det som sägs om DCA är att vi givit bort svenskt territorium till amerikanerna. Är det så?

– Nej, men samarbetet med USA har stor betydelse för Sverige och svenskarnas säkerhet, därför behövs ett avtal. I avtalets första artikel, Tillämpningsområde och syfte, punkt 2, slås följande fast: 2. All verksamhet som omfattas av detta avtal ska bedrivas med full respekt för Sveriges suveränitet, lagstiftning och internationella rättsliga förpliktelser, inklusive vad gäller lagring av vissa typer av vapen på svenskt territorium.

Men det har tolkats som att jänkarna med avtalet kan få göra lite som de vill fast de är i Sverige?

– Det blir alltså inte fritt fram för amerikanska soldater eller deras anhöriga vare sig att köpa sex, föra in narkotika eller kärnvapen. Den amerikanska försvarsmakten ska i förväg informera om all den materiel som förs in i Sverige, både typ och mängd.

”Det blir alltså inte fritt fram för amerikanska soldater eller deras anhöriga vare sig att köpa sex, föra in narkotika eller kärnvapen. Den amerikanska försvarsmakten ska i förväg informera om all den materiel som förs in i Sverige, både typ och mängd.”
Heléne Björklund, intervjuad av Sydöstran

Men de är skattebefriade?

– Ja, de är skattebefriade i Sverige, eftersom de betalar skatt hemma i USA och har trygghet och förmåner utifrån det amerikanska välfärdssystemet, inte det svenska. Men det finns begränsningar i hur mycket de får föra in eller köpa skattefritt, det är till exempel en personbil per person, som de får köra på sitt amerikanska körkort, men som ska vara svenskregistrerad.

När det gäller alkohol och andra konsumtionsvaror så råder begränsning till vad som är normal konsumtion och de får inte lov att sälja någonting vidare, mer än mellan sig själva. Det här ungefär samma regler som gäller för diplomatisk personal över hela världen, inklusive svensk diplomatisk personal.

Det har sagts att de får straffrihet, kan amerikanska soldater och deras anhöriga bryta hej vilt mot svenska lagar?

– Nej! I första hand ansvarar den amerikanska försvarsmakten för att upprätthålla disciplin på sin personal, att de följer svenska lagar. Sverige avstår sin företrädesrätt att utöva straffrättslig jurisdiktion. Men den amerikanska försvarsmakten har skyldighet att underrätta om någon begått brott och Sverige kan då inom en månad återkalla avståendet.

Annons

Personen som misstänks för brott blir då föremål för svensk utredning och prövning. Eventuella fängelsestraff ska avtjänas på svensk kriminalvårdsanstalt.

Hur är det med kärnvapen då? Många har tolkat DCA som att det blir fritt fram för amerikanerna att ha kärnvapen med sig?

– Nej vi ska inte ha kärnvapen i Sverige. Sveriges uppfattning om detta är väl känd och respekterad. Vi har en lag om Kärnteknisk verksamhet 1984:3 som reglerar införsel och hantering av nukleärt materiel. Det krävs tillstånd.

Finlands lagstiftning är tydligare i ord, men i praktiken är resultatet det samma. De tre kärnvapenstaterna i Nato, det vill säga Frankrike, Storbritannien och USA har inget intresse av att placera några kärnvapen hos oss.

Enligt avtalet får den amerikanska försvarsmakten möjlighet att vara på 17 olika platser i Sverige. Även här i Blekinge?

– Det är regementen, flottiljer, övningsfält och andra platser där den svenska försvarsmakten redan finns och där vi vill att det amerikanska försvaret ska vara. Här i Blekinge gäller det Ronneby flygflottilj, och det kan blekingarna känna sig trygga med.

Är avtalet hemligt?

– Avtalet är 37 sidor långt. Texten är förhållandevis lättbegripligt och går man in på regeringens hemsida och söker på DCA så får man fram den, både på svenska och engelska.

Stig-Björn LjunggrenSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons