Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Ledare: Hur mycket slarvade Kristersson bort, Brunsberg?

Riksdagsledamoten Camilla Brunsberg (M) från Blekinge borde vara mer saklig. Debattartikeln hon publicerar i dag är en uppvisning av en retorisk kullerbytta.
Fusk • Publicerad 2 augusti 2023
Sydöstrans ledarsida delar arbetarrörelsens grundläggande värderingar.
Camilla Brunsberg hävdar att Ulf Kristerssons regering inrättar Utbetalningsmyndigheten trots att det var den förra regeringen som beslutade om det, skriver ledarskribenten Markus Alexandersson.
Camilla Brunsberg hävdar att Ulf Kristerssons regering inrättar Utbetalningsmyndigheten trots att det var den förra regeringen som beslutade om det, skriver ledarskribenten Markus Alexandersson.Foto: Riksdagen

I en debattartikel i dagens Sydöstran går Camilla Brunsberg (M) och hennes riksdagskollega Ida Drougge (M) hårt åt Socialdemokraterna och Magdalena Andersson (S). De hävdar att S betalat ut 150 miljarder i felaktiga bidrag. Nu löser den nya regeringen det genom att inrätta Utbetalningsmyndigheten, skriver de.

Det är bara ett problem med den beskrivningen: det var nämligen den förra regeringen som inrättade myndigheten.

Annons

Det finns många skäl till varför arbete mot bidragsfusk är viktigt och värt att prioritera. Fusk, slarv och organiserad brottslighet sänker förtroendet för välfärdssystemen och används inte sällan som skäl för att försämra lösningar som ska bidra till trygghet vid exempelvis sjukdom. Studier visar att cirka 15 miljarder kronor årligen betalas ut i felaktiga ersättningar.

Den socialdemokratiska regeringen gjorde därför omfattande insatser för att komma tillrätta med problemen. Delegationen för korrekta utbetalningar tillsattes 2016 och skulle bidra till ökad kunskap, samt lämnade förslag på bättre lösningar, bland annat ökat samarbete mellan myndigheter. S-regeringen anslog därför mer pengar för att öka kontrollen och tillsatte 2018 Utredningen om samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen. Utredaren Ann-Marie Begler föreslog en ny myndighet för ”att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen”.

I budgeten för 2022 aviserade dåvarande regering att ”en ny myndighet ska inrättas för systemövergripande kontroll av utbetalningar från välfärdssystemen” samt att ”fler åtgärder ska genomföras för att stoppa oseriösa aktörer från att komma in i välfärdssystemen”. I mars 2022 beslutade S-regeringen om att från 1 januari 2024 inrätta Utbetalningsmyndigheten samt tillsätta en utredning om hur den ska fungera.

I början av september 2022 lämnade dåvarande finansminister Mikael Damberg (S) en remiss till Lagrådet om nödvändiga lagförändringar. När remissen var behandlad hade en ny regering kommit på plats och det förslag som Damberg arbetat fram kunde nu läggas fram till Riksdagen av näringsminister Ebba Busch (KD).

”Felaktiga bidragsutbetalningar gjordes även innan 2014. Då var nuvarande statsminister Ulf Kristersson (M) socialförsäkringsminister och ansvarig för de myndigheter som betalar ut de allra största ersättningarna”
Markus Alexandersson

Brunsberg och Drougge skriver att S betalat ut felaktiga bidrag. M-riksdagsledamöterna borde veta att det är statliga myndigheter som hanterar utbetalningar och inte partier. Om man ändå - med en tillåtande attityd till yvig politisk retorik - accepterar föreställningen, hur mycket betalade då Moderaterna ut under perioden 2006-2014?

I den moderata retoriken startar tideräkningen inte sällan vid regeringsskiftet 2014. Vad den borgerliga regeringen gjorde innan dess talar de av olika anledningar ogärna om. Felaktiga bidragsutbetalningar gjordes även innan 2014. Då var nuvarande statsminister Ulf Kristersson (M) socialförsäkringsminister och ansvarig för de myndigheter som betalar ut de allra största ersättningarna, exempelvis Försäkringskassan. Kristersson skrev själv i en debattartikel att bedömningen 2010 var att de felaktiga utbetalningar var 16, 5 miljarder, alltså ungefär samma summor som Brunsberg skriver är fallet i dag.

Så med Brunsbergs sätt att presentera situationen så betalade Moderaterna och Ulf Kristersson ut lika mycket per år som Socialdemokraterna gjorde. Skillnaden är att Andersson inrättade Utbetalningsmyndigheten, den som Brunsberg nu applåderar och vill ta åt sig äran för.

Markus AlexanderssonSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons