Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Lars Ohly: Ledarkrönika: Gårdsförsäljning låter harmlöst

Svenskarnas inställning till alkohol väcker förundran i omvärlden. Hur kan man älska ett monopol?
Lars Ohly
Ledarkrönika • Publicerad 14 juni 2024
Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Sydöstran politiska etikett är socialdemokratisk.
Systembolaget - monopolet svenska folket älskar - kan äventyras om förslaget om gårdsförsäljning går igenom.
Systembolaget - monopolet svenska folket älskar - kan äventyras om förslaget om gårdsförsäljning går igenom.Foto: Per G Norén

För så är det, Systembolaget har en unikt stark ställning bland svenska folket. Enligt den nationella SOM-undersökningen 2022 hade 58 procent av svenska folket ett stort förtroende för Systembolaget.

Man kan fundera över varför det är så. Jag tror att Systembolagets överlägsna bredd på sortimentet och höga kvalitet på utbudet spelar roll. Att detta utbud dessutom finns tillgängligt även på små orter utan köpcentrum gör det ännu lättare att gilla bolaget.

Annons

Men jag tror också att det sociala ansvaret gillas av många. Vi som är föräldrar och varit oroliga för våra barns möte med alkohol och drickande har många gånger skänkt en tacksam tanke till att inte vinstdrivande affärer har hand om ålderskontrollen vid spritförsäljning.

Och den som någon gång träffat ett barn som lever i en miljö där skadligt bruk och beroende präglar vardagen har inte svårt att vara tacksam för att vuxna med missbruksproblem inte lätt kan få tag på alkohol vid alla tider på dygnet.

Kanske finns det också några som drar resonemanget ett steg till. All forskning visar att de negativa konsekvenserna av alkoholbruk är mindre i ett samhälle där försäljning inte kan ske närsomhelst varsomhelst och till vemsomhelst. Tillgänglighet och pris är de viktigaste faktorerna för att minska alkoholens skadeverkningar.

Och de verkningarna är inte försumbara. I en undersökning från analysföretaget Ramboll uppgick samhällets direkta kostnader för alkoholbruket 2017 till cirka 60 miljarder kronor. Kostnaden för alkoholrelaterade vårdtillfällen var 7,4 miljarder. Ungefär lika mycket kostade insatser för missbruksvård och åtgärder riktade till barn och ungdomar.

Produktionsbortfallet på grund av bakfylla och alkoholrelaterade sjukskrivningsdagar uppgick till 35 miljarder. De alkoholrelaterade kostnaderna för brottsligheten i samhället uppskattas till drygt 9,7 miljarder per år.

Till detta kommer det mänskliga lidande som drabbar brottsoffer och anhöriga. Runt två miljoner svenskar beräknas ha en närstående som dricker för mycket. Och 5200 personer avlider varje år av alkoholrelaterade orsaker.

Det finns alltså mycket att vinna på en alkoholpolitik som bygger på solidaritet och gemensamt ansvarstagande. Och i ett sådant synsätt passar Systembolaget väldigt bra.

Men det finns också de som inte tycker att det är en viktig samhällsuppgift att begränsa alkoholens skadeverkningar. Några tycker att alkoholförsäljning borde släppas fri och att vi borde ta efter länder med väsentligt högre andel leverskador än Sverige. För dem är Systembolagets försäljningsmonopol ett rött skynke.

Att då en stor majoritet av befolkningen gillar monopolet gör uppförsbacken ganska brant. Istället för att driva ett direkt krav på att avskaffa Systembolagets monopol försöker de skadeskjuta den svenska alkoholpolitiken. Och det mest aktuella förslaget är att införa så kallad gårdsförsäljning av alkohol i Sverige.

”Att då en stor majoritet av befolkningen gillar monopolet gör uppförsbacken ganska brant. Istället för att driva ett direkt krav på att avskaffa Systembolagets monopol försöker de skadeskjuta den svenska alkoholpolitiken. Och det mest aktuella förslaget är att införa så kallad gårdsförsäljning av alkohol i Sverige.”
Lars Ohly

Gårdsförsäljning låter harmlöst men det handlar alltså om fabriksförsäljning av alkohol som i praktiken innebär att Systembolagets monopol urholkas. Sveriges undantag från EU:s konkurrensregler som gör det möjligt för oss att behålla Systembolaget vilar på grunden att Systembolaget har ensamrätt till försäljning av alkohol.

Annons

Om vi själva luckrar upp det så överlåter vi åt EU-domstolen att bestämma om Systembolaget ska falla.

Det är i det perspektivet regeringen förslags om fabriksförsäljning av alkohol ska ses. Den som vill behålla Systembolaget gör bäst i att verka för att förslaget aldrig blir verklighet. Vi som älskar monopolet har anledning att se upp med en regering som är på väg att skjuta en solidarisk alkoholpolitik i sank.

Annons
Annons
Annons
Annons