Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Göran Johnsson: Ledarkrönika: Mer polarisering behovs inte

För några dagar sedan var jag i Söderhamn för att prata om boken ”Att möta framtiden”.
Göran Johnsson
Svenska modellen • Publicerad 27 november 2023
Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Sydöstran politiska etikett är socialdemokratisk.
Låt honom inte förstöra den svenska modellen.
Låt honom inte förstöra den svenska modellen.Foto: Britta Pedersen

Det var ett hundratal IF-Metallare med på mötet och diskussionen handlade om hur det har varit, hur det är nu och om hur den fackliga verksamheten kan utvecklas i framtiden.

Ganska snabbt kom dagens IF Metallkonflikt med företaget Tesla upp till diskussion.

Annons

Tesla vägrar att teckna kollektivavtal med IF Metall trots många och långa diskussioner. Alla var överens om att det stora multinationellt företaget Tesla, precis som alla andra stora bolag som verkar i Sverige, ska ha kollektivavtal.

Som alla nu vet har konflikten trappats upp och andra fackförbund inom LO stöder nu IF Metalls strävanden genom att vidta sympatiåtgärder.

Avsikten med dessa sympatiåtgärder är att få ett avslut på konflikten. Detta avslut måste bli att Tesla skriver på ett kollektivavtal.

”Vi behöver inte mera polarisering i Sverige. Vi har det i politiken. Låt det inte spilla över på relationen mellan arbetsmarknadens parter.”
Göran Johnsson

Varför är denna strid så viktig?

Jo – den är viktig för att vi ska kunna behålla den svenska modellen. Den svenska modellen innebär att det är arbetsgivare och fack som genom kollektivavtal bestämmer löner, arbetstider och andra anställnings- och arbetsvillkor.

När EU har velat ha lagstadgade minimilöner har arbetsgivarförbund och fackförbund i Sverige varit helt eniga om att de inte vill ha inblandning från staten när det gäller att fastställa löner och andra arbets- och anställningsvillkor.

Det ligger alltså också i arbetsgivarnas intresse att stora företag som Tesla har kollektivavtal.

Nu hörs en del arbetsgivarröster i debatten som vill begränsa rätten till sympatiåtgärder. Vad skulle detta innebära konkret i fallet Tesla?

Svaret är att trycket på Tesla skulle minska och deras chanser att bedriva verksamhet utan kollektivavtal skulle öka.

Vilket stort företag står sen på tur att neka att teckna kollektivavtal och därmed devalvera den svenska modellen?

Annons

De arbetsgivare som nu kräver förändringar av rätten att vidta sympatiåtgärder måste förstå vad som väntar när vår svenska modell urvattnas.

Det blir ingen ensidig makt för arbetsgivaren som kommer att gälla. Nej. I stället blir det staten som bestämmer minimilöner och anställningsvillkor.

Detta måste förnuftiga krafter på arbetsmarknaden undvika.

De företag som kommer till skada när sympatiåtgärder bryter ut bör enligt min mening få ekonomisk ersättning från de konfliktfonder som arbetsgivarförbunden har byggt upp.

Arbetsgivare och fack måste gemensamt slå vakt om vår mycket framgångsrika svenska modell.

Vi behöver inte mera polarisering i Sverige. Vi har det i politiken. Låt det inte spilla över på relationen mellan arbetsmarknadens parter.

Det vi så mödosamt har byggt upp får inte förstöras av Elon Musk.

Annons
Annons
Annons
Annons