Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Morgan Bengtsson: Ledarkrönika: Visst kan Blekinge samarbeta!

Ett signum för mig som ledande politiker är just samarbeten och samverkan över gränserna.
Morgan Bengtsson
Blekinge • Publicerad 17 juni 2024
Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Sydöstran politiska etikett är socialdemokratisk.
En välfungerande räddningstjänst kräver samarbete i Blekinge.
En välfungerande räddningstjänst kräver samarbete i Blekinge.Foto: Mattias Mattisson

Blekinge behöver vi allt samarbete mer och i större utsträckning. Vi är en Region, fem kommuner och har ett läge som många av de andra 20 länen i Sverige endast kan drömma om.

Ett gemensamt räddningsförbund är det senaste som vi tillsammans kunde landa i. Ett förbund som diskuterats i mer än tre år, otaliga möten, diskussioner och flera olika utredningar.

Annons

Jag föreslog redan 2021, att vi skulle jobba fram ett förslag om att lägga ner räddningsförbunden i väst och i öst och istället bilda ett gemensamt Blekingeförbund. Vi i Blekinge är för små för att ha två räddningsförbund.

Detta skulle stärka kompetensen och effektiviteten, minska sårbarheten och vi skulle kunna tillsammans bli mer robusta.

Nu tre år senare är vi äntligen där, Stort GRATTIS Blekinge!

Utredningen kan konstatera att detta inte är en tid i vilken räddningstjänsten kan göras billigare.

Räddningstjänsten idag, i Blekinge såväl som i landet i stort, är i huvudsak snävt anpassad för att klara de mest frekventa olyckorna till vardags såsom bränder och trafikolyckor, men har inte kapacitet att lösa sina lagstadgade skyldigheter vid höjd beredskap.

”Räddningstjänsten idag, i Blekinge såväl som i landet i stort, är i huvudsak snävt anpassad för att klara de mest frekventa olyckorna till vardags såsom bränder och trafikolyckor, men har inte kapacitet att lösa sina lagstadgade skyldigheter vid höjd beredskap.”
Morgan Bengtsson

Denna förmåga måste skyndsamt återtas, vilket kräver såväl förstärkning av räddningstjänstens numerär som utrustning, fordon, utbildning och övning samt faciliteter för detta. Den nationella bedömningen efter diverse regeringsutredningar är att räddningstjänsten på tio år behöver öka från dagens ca 16 000 brandmän till det dubbla.

Inriktningen är också att förmågan måste byggas upp i samtliga län, och att befolkningsskyddet måste stärkas betydligt jämfört med tidigare bedömningar då kriget i Ukraina visat att både civilbefolkningen och räddningstjänsten betraktas som legitima mål av angriparen.

Även det nya arbetstidsdirektivet blir fördyrande för räddningstjänsten. Samtliga fördyrningar av räddningstjänsten, förutom engångskostnader kopplade till ingående i gemensamt förbund, uppstår dock oavsett om man är i förbund eller driver räddningstjänsten i egen regi. Frågan för utredningen har i ljuset av de förändrade och tillkommande kraven på räddningstjänsten varit om en förbundsbildning skapar förutsättningar för en både ekonomiskt och förmågemässigt hållbar lösning över tid för att klara det kommunala uppdraget.

Utredningens slutsatser är att räddningstjänsterna i Blekinge, tillsammans, har något högre kostnader än kommuner och förbund med liknande förhållanden, men också en mer komplex riskbild och större antal larm.

Räddningstjänsterna inte är rustade för att klara sina lagstadgade uppgifter vid höjd beredskap. Förutsättningarna är mycket goda för ett förhållandevis sömlöst sammangående mellan de nuvarande organisationerna eftersom ledningsförhållanden, arbetsmetoder, rutiner och delvis utrustning redan samordnats betydligt senaste åren. flytta resurser (personal, fordon och utrustning) dit de för tillfället behövs bäst.

Annons

Samordna och skapa spetskompetenser avseende det förebyggande arbetet. Vara en attraktiv arbetsgivare eftersom en större organisation ger mer utvecklingsmöjligheter och vara en mer kraftfull samverkanspart och kravställare i beredskapssystemet för Länsstyrelsen.

Kommuncheferna i de fem Blekingekommunerna har nu fått till uppgift att tillsammans börja arbeta med frågan direkt och sätta ihop ett förslag till beslut som ska upp i respektive kommunfullmäktige under första kvartalet 2025. Målet är att ett helt nytt räddningsförbund för Blekinge finns på plats den 1 januari 2026.

Det finns så mycket mer framledes som vi kan samarbeta kring och det känns tacksamt att jag får vara med och bygga ett mer hållbart Blekinge där vi tillsammans ser fördelarna och lägger all prestige i papperskorgen. Vill vi fram som ett enat Blekinge som platsvarumärke, så ska vi samarbeta och samverka!

Så, kom närmare och upplev ett enat Blekinge!

Annons
Annons
Annons
Annons