Sydöstran logo
  1. Avdelningar
  2. Orter
  3. Sport
  4. E-tidning
  1. Tjänster
  2. Annonsera
  3. Tipsa oss!
  4. Kundcenter

Innehåll A-Ö

Annons

Måndagsintervju med Christina Mattisson

Intervju med Christina Mattisson, socialdemokratiskt regionråd i Region Blekinge, som styr Regionen tillsammans med Kristdemokraterna och Centerpartiet.
Region Blekinge • Publicerad 13 mars 2023
Sydöstrans ledarsida delar arbetarrörelsens grundläggande värderingar.
Christina Mattisson, socialdemokratiskt regionråd: Ska vi klara välfärden måste vi öka befolkningen, och bli fler som lever, jobbar och bor i Blekinge.
Christina Mattisson, socialdemokratiskt regionråd: Ska vi klara välfärden måste vi öka befolkningen, och bli fler som lever, jobbar och bor i Blekinge.Foto: Region Blekinge

Hur går det med det nya styret?

– Vi har rivstartat och har stora utmaningar. Men vi har en bra överenskommelse där vi pekat ut dom områden vi vill lägga särskilt fokus på…

Annons

Du får berätta vilka, men först vill vi veta hur det går att samverka med andra partier, funkar det?

– Samarbetat fungerar bra, det är en ny konstellation för alla tre partierna. Vi har konstruktiva diskussioner i styret och vi vill göra skillnad. Därför ställer vi också tuffa krav på både oss som politiker och på ledarskapet i hela organisationen. Vi vill se resultat av det förändringsarbete som redan pågår och driva på inom flera områden, med fokus på det vi sagt i vår överenskommelse.

Vilka är dessa då?

– ”Tillgänglighet” är det övergripande. Vi har för långa köer till både sjukvård och tandvård och det behövs en konkret färdplan för dom åtgärder som behöver göras. Vi är tydliga med att arbetet måste skyndas på och att vi ska ta dom politiska beslut som behövs. Men också att det krävs bättre styrning och ledning, och att politiken kommer att följa arbetet.

Vad är det andra området?

– Barn och ungdomars hälsa. Vi avsatte pengar till detta omedelbart vid vårt tillträde, och det finns en färdplan. Nu ska den genomföras. Trots en tuff ekonomi har vi öronmärkt 60 miljoner för barn och ungdomars psykiska hälsa.

Och det tredje området?

– En bättre arbetsmiljö för personalen. Vi ska fokusera på medarbetarnas villkor och arbetssituation, det är oerhört ansträngt idag och kostnaderna skenar för hyrpersonal. Vi behöver rekrytera men framförallt lyfta de medarbetare som redan finns i organisationen, till exempel ge fler möjlighet till kompetensutveckling på arbetstid. Vi har också avsatt pengar för fria arbetsskor till vårdpersonalen.

Hur gör ni det?

– Vi har varit tydliga med att vi som arbetsgivare vill ha en tät dialog med facken, vara ute och lyssna på medarbetarna, så att vi får samma verklighetsbild. På en del ställen fungerar det bra, på andra mindre bra. Ska Region Blekinge vara en attraktiv arbetsgivare måste vi bli mycket bättre på flera områden.

Annons

Men kompetensförsörjningsfrågan är ett problem för alla inom vården, eller förresten alla branscher, inte bara i Blekinge?

– Ja, men det är ingen tröst, eller ursäkt för att inte kan göra mer. Problemet för Blekinge är befolkningsminskningen., därför är det också en av det nya styrets prioriterade frågor. Blekinge har tappat i befolkning flera år i rad. Och det krävs en rejäl kraftsamling och samverkan i hela länet för att vända detta.

Så vad göra?

– Det är en paradox att många skriker efter arbetskraft samtidigt som arbetslösheten är hög i Blekinge. Det behöver vi möta med ett batteri av insatser. Nya arbetssätt i vården, nyttja digitaliserings möjligheter, bredare samverkan med kommunerna, kompetensutveckling, bättre matchning, olika utbildningsformer som yrkesvux och folkhögskolan, samverka med näringslivet.

Allt detta borde väl vara en tebjudning om det inte var för ekonomin?

– Ja, ekonomin är ett stort orosmoln, inte minst för sjukvården. Den senaste åren har vi haft kraftigt höjda statsbidrag och nu minskar dom. Vi har en hög inflation och ett krig i vår omvärld. Som det är nu lever vi över våra tillgångar, och det är likadant för många andra ute i landet, men det är ingen tröst.

Sen har vi det där med kommunikationerna, nu senast hotet mot Blekinges flygplats?

– Bra kommunikationer på väg, järnväg och med flyg är avgörande för hela Blekinges utveckling. Att hela länet, med Regionen, länsstyrelsen, kommunerna, Försvarsmakten och näringslivet i spetsen nu gör gemensam sak och agerar för Ronneby flygplats, är oerhört viktigt. Vi kommer bjuda ner infrastrukturministern och presentera våra skäl och argument för att ha kvar flygplatsen i statlig regi. Utredarens förslag vore ett dråpslag för hela Blekinge

Inte minst om vi ska klara personalförsörjningen?

– Ja, absolut. Goda kommunikationer är också avgörande för att vi ska kunna förstora arbetsmarknadsregionen. Och vi behöver fler yngre som väljer Blekinge, just nu är ”midjan för smal”, vi har alltså för få i arbetsför ålder vilket gör att vi har en väldigt hög försörjningskvot.

Annons

Alltså att allt färre ska försörja allt fler?

– Ja, och ska vi klara välfärden måste vi öka befolkningen, och bli fler som lever, jobbar och bor i Blekinge.

Annons
Annons
Annons
Annons